۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

ေရ

ေရ
____
ေသာက္ေရ သုံးေရနဲ႔
အျခား သီးျခားေလးေတြ
ငါတုိ႔တေတြ တစ္ဝက္ေသာက္ျပီး တစ္ခြက္ေဖ်ာက္ပစ္ေနမိတယ္။
ကမ႓ာႀကီးရဲ႕ ေဒသအခ်ဳိ႕ မွာေရႀကီးမုိးမ်ားေနတယ္
ကမ႓ာႀကီးရဲ႕ ေဒသအခ်ဳိ့မွာ ေရရွား ေခါင္းပါးေနတယ္
နားလည္ေလာ့
နားလည္ေလာ့
အုိလူသားအေပါင္းတုိ႕။
______
ေစာေနေသြး
AUGUST 19-2017

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 စာဖတ္သူ အျမင္ေလးေတြေရးသားပါ:

Post a Comment