۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

ဘုရားအစစ္ဘုရားအစစ္ဆုိတာ


သစၥာေလးပါးအမွန္တရားကုိ 

ထုိးထြင္းသိျမင္ျပီး


သူတပါးတုိ႕ကုိလည္း သိျမင္ေအာင္

ေဟာေျပာတတ္သူကုိ ေခၚတယ္။
ဒါေၾကာင္႕  သစၥာေလးပါး အမွန္တရားကို 


မသိရင္  အားကုိးစရာလည္း မဟုတ္ 


ၾကည္ညဳိစရာလည္း မဟုတ္ 


ကုိးကြယ္စရာလည္း မဟုတ္။ဗုဒၶဘာသာ ျမတ္ဗုဒၶက 


ဒီသစၥာေလးပါး အမွန္တရားနဲ႔ 


အေကာင္း  အဆုိး  ၊ အေၾကာင္း  အက်ဳိး ေတြကုိ


ေသေသခ်ာခ်ာ ညႊန္ျပတတ္တဲ႔ အတြက္ 


တကယ္ အားကုိး ထုိက္


ၾကည္ညိဳထုိက္ 


ကုိးကြယ္ထုိက္တဲ႔ ဘုရားအစစ္ပဲ။

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS