۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

..........................အတြက္


လက္ေတြၾကားကမ်က္ရည္ေတြ


 ျပည္႔ႏွက္ေဝဆာလုိ႔


(--)ဒက္ကေလးရဲ႕ဂုဏ္ျဒပ္


ေသေသခ်ာခ်ာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္

ေျခလွမ္းတုိင္း မွာ သမုိ္င္းရွိတယ္


သူသြားတယ္


ငါတုိ႔လဲ သြားရမယ္


သူနားတယ္ 


ငါတုိ႔လည္းနားရမယ္

သူ႔ကုိၾကည္႔


ငါအသိမွာ သတိေတြပါတယ္


သူေပးတယ္ 


ငါေတြးတယ္


ရနံ႔ကင္းတဲ႔ပန္းပြင္႔ေတြအေၾကာင္း 


သန္႕ရွင္းတဲ႔ ပန္းပြင္႔ေတြအေၾကာင္း


သူမေျပာတဲ႔ စကားေတြကုိ


ငါတုိ႔ေတြၾကားေနတယ္


တိတ္ဆိတ္သြားတဲ႔ သူေၾကာင္႔


ငါတုိ႕ရင္ေတြ ပူေလာင္တယ္


သူစုေဆာင္းထားတာေတြအတြက္ 


ဆုေတာင္းမွဳေတြသာ သူရတယ္


ခ်န္ခဲ႔သူေၾကာင္႔  


က်န္ခဲ႔သူမွာေျခာက္ကပ္မွဳေတြ ေဝဆာ


မ်က္ရည္မုိးေတြရြာခ်ၾကတယ္


ငါတုိ႔အတြက္ တစ္သက္ထဲက 


သူအတြက္တစ္ဖက္စာအျဖစ္သာရႏုိင္မယ္


မိမိရရ သတိရရင္


ကုသလ ေတြျပဳၾကရမယ္


အရင္က ရင္က ထိမ္းလုိ႔ သိမ္းလုိ႔


ေၾကးစည္တခ်က္မွာ 

မ်က္ရည္ဆက္တယ္


သံသရာအတြက္


သံေ၀ဂတစ္ခ်က္ရဖုိ႕


အၾကည္႔မ်ားေတြမွာ 


သတိထားေနၾကရင္း


သုံးၾကိမ္အမွ် ယူလုုိက္ၾကေလ။
ခႏၶာေပ်ာက္ရွာ မရဏရြာက အသက္ဆယ္႔ကုိး ေ၀ႏြယ္စုိး အတြက္


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS