۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

အိႏၵိယမွ ဗုဒၶဝင္ပန္းခ်ီ

မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခု (၆၂၈ ဘီစီ) ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔
ေဒဝဒဟျပည္အနီး လုမၸိနီဥယ်ာဥ္တြင္ ဘုရားအေလာင္း သိဒၶတၳကို မယ္ေတာ္ မာယာေဒဝီ ဖြားေတာ္မူစဥ္
(ဘုရားေလာင္းသည္ ဖြားလွ်င္ဖြားျခင္းပင္ မတ္တပ္ရပ္ကာ ေျခခုႏွစ္လွမ္း လွမ္းေတာ္မူျပီး
"ငါသည္ တစ္ေလာကလံုးထက္ ျမတ္၏"
ဟု ၾကံဳးဝါးေတာ္မူသည္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ႏွင့္အတူ ယေသာ္ဓရာမင္းသမီး၊ ညီေတာ္ အာနႏၵာ၊ ကာဠဳဒါယီ အမတ္၊ ဆႏၵအမတ္၊ က႑ကျမင္းေတာ္ ႏွင့္ ေရႊအိုးၾကီးေလးလံုး စေသာ ဖြားဘက္ေတာ္ခုႏွစ္ဦးပါ ဖြားေတာ္မူသည္။)


ဖြားျမင္ျပီး ငါးရက္ေျမာက္ ပုဏၰား ခုႏွစ္ေယာက္အနက္မွ အငယ္ဆံုး ေကာ႑ညပုဏၰားမွ သိဒၶတၳမင္းသားအား ဘုရားရွင္ ဧကန္စင္စစ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အေလာင္းေတာ္မင္းသားေလး၏ လကၡဏာကို ဖတ္ရႈေဟာေတာ္မူစဥ္

သိဒၶတၳမင္းသား သက္ေတာ္ ၁၆ႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ယေသာ္ဓရာေဒဝီႏွင့္ ထိမ္းျမား၍ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း သံုးဥတုရာသီတြင္ ရာမၼသုဘသုရာမၼ ေခၚေသာ နန္းသံုးေဆာင္၌ ေမာင္းမမိႆံမ်ားႏွင့္ စံစားစဥ္
ေဂါတမႏြယ္ဖြားျဖစ္ေသာ သိဒၶတၳေဂါတမမင္းသား သက္ေတာ္၂၈တြင္ သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ ႏွင့္ ရဟန္း စေသာ နမိတ္ၾကီးေလးပါးေတြ႔စဥ္သိဒၶတၳမင္းသား ေတာမထြက္မွီ ယေသာ္ဓရာ ႏွင့္ သားေတာ္ ရာဟုလာကို ျမင္ေတြ႔ရႈျမင္စဥ္

ဖြားဘက္ေတာ္ ဆႏၵအမတ္ ေခၚကာ က႑က ျမင္းေတာ္ကိုစီး၍ သိဒၶတၳမင္းသား ေတာထြက္စဥ္
အေနာ္မာေသာင္ကမ္းတြင္ ဆံေတာ္ပယ္၍ ရဟန္းအျဖစ္ ခံယူစဥ္
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာမွ် က်င့္ၾကံလာေသာ ဒုကၠစရိယာက်င့္စဥ္ကို စြန္႔လႊတ္၍ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ လိုက္သျဖင့္ ပဥၥဝဂၢီငါးဦးတို႔က စြန္႔ခြာေတာ္မူစဥ္
ကဆုန္လျပည့္တြင္ ေညာင္ပင္ေအာက္၌ သုဇာတာသူေဌးသမီးက သားဆုပန္ေသာ နတ္မင္းအထင္ျဖင့္
ေရႊခြက္ျဖင့္ ထည့္တားေသာ ဃနာႏို႔ဆြမ္းကို ကပ္လႈစဥ္
ဃနာႏိုဆြမ္းကို အနည္းငယ္မွ် ဘုဥ္းေပးျပီးေသာ္ ေနရဥၨရာျမစ္ကမ္းမွ " ငါ ဘုရား ယေန႔ျဖစ္မည္မွန္ပါက ေရႊခြက္သည္ ေရညာသို ဆန္ပါေစသား" ဟု အဓိဌာန္ျပဳ ေမွ်ာလိုက္ရာ ေရႊခြက္သည္ ေရညာသ႔ိုဆန္၍ ကမၻာႏွင့္ခ်ီကာ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ကာလနဂါးအား သြားထိမိလိုက္စဥ္
(အခ်ိဳ႕ေသာ ဗုဒၶစာေပမ်ားတြင္ ျဗဟၼာၾကီးေလးပါး လာေရာက္လႈတန္းေသာ ျမသပိတ္ေလးလံုး ဆင့္ထားေသာ သပိတ္ဟုဆိုထားသည္။)
ကဆုန္လျပည့္ေန႔ညေနတြင္ ေဗာဓိေညာင္ပင္တြင္ ဘုရားျဖစ္ရန္က်င့္ေနစဥ္ မာရ္နတ္က စစ္သည္ဗိုလ္ပါအလံုးအရင္းျဖင့္ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္စဥ္
ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းျဖည့္က်င့္လာေသာ ပါရမီေတာ္တ႔ိုအား မဟာပထဝီေျမၾကီး သက္ေသထား၍ မာရ္နတ္အားေအာင္ႏိုင္ျပီး အာနာပါနကမၼဌာန္း ဆက္လက္ရႈမွတ္အားထုတ္ရာ ညဥ့္ဦးယံလြန္ေသာ္ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ သိႏိုင္ေသာ ပုေဗၺနိဝါသဥာဏ္ ရေတာ္မူျပီး သန္းေခါင္ယံ၌ သံုးဆယ္တစ္ဘံုတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကေသာ နတ္လူျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔အား ျမင္ေတာ္မူေသာ ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ ရေတာ္မူစဥ္
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ မိုးေသာက္ယံတြင္ ကိေလသာအေပါင္းအား ပယ္သတ္ေတာ္မူေသာ အာသာဝကၡယဥာဏ္ ရျပီး အာရုဏ္တက္သည္ႏွင့္ သံုးေလာကထြဠ္ထား သေဗၺညဳတဘုရား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူစဥ္
ဗုဒၶဘုရားရွင္က ဘုရားျဖစ္ေျမာက္ျပီး သတၱဌာန ခုႏွစ္ေနရာ လွည့္လည္တရားအားထုတ္ေနခ်ိန္ ေဗာဓိပင္ အေရွ႕မ်က္ႏွာ ၃၂ လံအကြာရွိေသာ အဇပါလ ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ရင္း၌ မာရ္နတ္၏ သမီးေတာ္သံုးပါးအား တရားျပ ခၽြတ္ေတာ္မူစဥ္
မုစလိႏၵအိုင္အနီး က်ဥ္းပင္ေျခရင္း၌ မုစလိႏၵနဂါးမင္း အေစာင့္အေရွာင့္ျဖင့္
မုစလိႏၵသတၱာဟ ခုႏွစ္ရက္စံစားေတာ္မူစဥ္
ဝါဆိုလျပည့္ ေနဝင္စအခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶသည္ ပဥၥဝဂၢီငါးဦးကို ဓမၼစၾကာတရား ေဟာၾကားေတာ္မူစဥ္
(တစ္ဆယ့္ရွစ္ကုေဋေသာ ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္အတူ အရွင္ေကာ႑ည ေသာတာပန္တည္သည္။)
ဘုရားရွင္သည္ တပည့္သားသံဃာေတာ္မ်ား မ်ားျပားလာျပီး ရဟန္းက်င့္ၾကံနည္းတို႔ကို သိရွိေစရန္ အလို႔ဌာ ပထမအၾကိမ္ သံဃာ့အစည္းအေဝးက်င္းပျပီး ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ဘုရားက
"ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ ရဟန္းမွန္က သူတစ္ပါးကို မညွဥ္းဆဲရ။ မေကာင္းမႈ မျပဳအပ္ရ။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိုသာ ျပဳအပ္သည္။ မိမိစိတ္ကို စင္ၾကယ္စြာ ထားအပ္သည္"
ဟု ေဟာေတာ္မူစဥ္
တေပါင္းလျပည့္ေနတြင္ ဘုရားရွင္သည္ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ၾကြလာစဥ္ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီးႏွင့္ သာကီဝင္မင္းမ်ိဳးတိ႔ုသည္ မာန္မာနၾကီး၍ ဗုဒၶထက္ ငယ္ရြယ္ေသာသူမ်ားသာ ရွိခိုးဦးၾကိဳၾကျပီး ၾကီးရင့္ေသာသူမ်ားက ရွိမခိုးပဲရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္မွ ေပါကၡရဝႆမိုးရြာ၍ တန္ခိုးျပေတာ္မူစဥ္
(ေပါကၡရဝႆမိုးဆိုသည္မွာ စိုစြတ္ေစလိုသူသာ စိုစြတ္၍ မစိုစြတ္လိုသူကို မစိုစြတ္ေစေသာမိုး ျဖစ္သည္။)
ဘုရားရွင္သည္ တုသိတာနတ္ျပည္တြင္ သႏၱဳႆိတနတ္သား ျဖစ္ေတာ္မူေနေသာ မယ္ေတာ္မာယာအား ေမြးေက်းဇူးဆပ္ေသာအားျဖင့္ တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္သို႔ ၾကြေတာ္မူျပီး ဝါတြင္းသံုးလပတ္လံုး အဘိဓမၼာတရား ေဟာ္ၾကားေတာ္မူသည္။ ဝါကၽြတ္ေသာအခါ ဘုရားရွင္ လူ႔ျပည္သိ႔ု ျပန္ၾကြေတာ္မူေသာ္ သိၾကားမင္းက နတ္ျပည္မွ လူ႔ျပည္အထိ လက္ယာ ေရႊေစာင္းတန္း၊ လက္ဝဲ ေငြေစာင္းတန္း၊ အလယ္ ပတၱျမားေစာင္းတန္း ေလွကားသံုးသြယ္ဖန္ဆင္း၍ နတ္ျဗဟၼာတို႔က ေရႊထီးတံခြန္၊ ေငြထီးတံခြန္၊ သႏၱာထီးတံခြန္မ်ားျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္လိုက္ပါလာၾကစဥ္
သက္ေတာ္ ၈၀ဝါေတာ္ ၄၅ ဝါအေရာက္တြင္ သံုးဆယ္တစ္ဘံုရွိ သတၱဝါအေပါင္းတို႔အား နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ အက်င့္ေတာ္ျမတ္တို႔ကို ေန႔ညမျပတ္ ညႊန္းျပသြန္သင္ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ေသာ သံုးလူထြဠ္ထား ျမတ္စြာေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခု ( ဘီစီ ၅၃၄) ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔ ညဥ့္အရုဏ္တက္ခါနီး မိုးေသာက္ယံတြင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူစဥ္

ဇာတိပုည၊ ဂုဏ္မာနျဖင့္
သံပဟံုးစံုး၊ ဖက္မဲ့ၾကံဳးသား
အားသံုးေထာင္ထား၊ မ်ိဳးေလးပါး၏
တက္ပြားေစာင္မာန္၊ လႊားတံခြန္ကို
ျပင္းဝွန္းမုန္တိုင္း၊ ခတ္ခ်ိဳးလိႈင္သို႔
ျဖတ္ပိုင္းလွဲခ်၊ တတ္စြမ္းလွသား
မိဘႏြယ္ေပါင္း၊ သိန္းေျခာက္ေသာင္းလွ်င္
မင္းေကာင္းစဥ္ရုိး၊ ေက်ာ္လႊံ႕ဟိုးလ်က္
ေျမမိုးရပ္သူ၊ လူခပ္သိမ္းတို႔
ညြတ္တိမ္းပူေဇာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္လည္း
ႏိႈင္းေဖာ္တုကၽြန္း၊ ျမင္းမိုရ္ထြန္းသို႔
ရဟန္းမ်ားထြတ္၊ သံုးလူ႔နတ္ကား.........။

ရွင္မဟာရ႒သာရ၏ 'ကိုးခန္းပ်ိဳ႕'
 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

::: ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ကမၻာေက်ာ္တုိ႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္မ်ား :::

::: ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ကမၻာေက်ာ္တုိ႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္မ်ား :::


(၁) ဗုဒၶဘာသာဟာ လူသားတုိင္း အတြက္ျဖစ္ေပမယ့္။
လူသားအားလုံးက ဗုဒၶဘာသာမျဖစ္ခဲ့ၾကဘူးတဲ့။
(အုိင္စတုိင္းလ္ - Albert Einstein)

(၂) ဗုဒၶသည္ ဘာသာေျပာင္းသူမ်ားကို အႏိုင္ယူရန္ တရားေဟာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ တပည့္သာဝကတို႕ကို အသိညဏ္အလင္းရရွိေစရန္ တရားေဟာျခင္းျဖစ္သည္။ (စာေရးဆရာတစ္ဦး)

(၃) ဗုဒၶႏွင့္ သာမန္လူသားတစ္ဦး၏ ကြဲျပားခ်က္မွာ လူေကာင္းႏွင့္ အ႐ူးကြဲျပားသကဲ့သို႕ပင္ ျဖစ္သည္။ (စာေရးဆရာတစ္ဦး)

(၄) အကယ္၍ ေခတ္သစ္သိပၸံပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖက္ျပိဳင္သည့္ ဘာသာေရးတစ္ခု ရွိခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ လက္၎သည္ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ (အုိင္စတုိင္းလ္ - Albert Einstein)

(၅) သတ္ပစ္လိုက္
ခႏၶာကိုယ္ကို သတ္ပစ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးမရွိပါ၊ ခႏၶာကိုယ္က အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္းကိစၥမွာ တာဝန္မရွိပါ၊ မသိမိုက္မဲစိတ္ကသာ အျပစ္ကို က်ဳးလြန္၍ တာဝန္ရွိသူျဖစ္တယ္၊ မသိမိုက္မဲမႈလ်င္ လူသတ္သမားအစစ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ မသိမိုက္မဲမႈကိုသာ သတ္ပစ္ရမယ္၊ ၾကိဳးေပးရမယ္၊ ဘယ္လိုသတ္ျဖတ္ၾကိဳးေပးရမလဲ?
လူသတ္သမားကို သစၥာ ပညာ ဗုဒၶေဒသနာတရား ေဟာၾကားျပီး မိုက္မဲမႈ မသိမႈကို ပယ္သတ္ျပစ္ႏိုင္တယ္။ (မဟတၱမဂႏၵီ - Ghandi)

(၆) အနာဂါတ္ဘာသာတရားက သဘာဝေလာကဓာတ္တခြင္လုံးအတြက္ အေၿဖေပးစြမ္းနုိင္ေသာ အယူဝါဒတစ္ရပ္သာၿဖစ္ရလိမ့္မည္။ အႏွီးဘာသာသည္ ပုဂၢလအဓိဌာန္အယူအဆၿဖင့္ ဖန္တီးတီထြင္ထားေသာ ဖန္ဆင္ရွင္တရားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေစသင့္။ တစ္ယူသန္အစြဲအလမ္းမ်ားႏွင့္ ယင္တုိ႕မွ ေပါက္ဖြားခဲ့ေသာ အကဴိးအေၾကာင္းဆက္ပညာကုိလည္း ေက်ာ္လႊားလြန္ေၿမာက္ ရလိမ့္မည္။ ထုိဘာသာတရားသည္ သာဘာဝေလာကဓာတ္(ရုပ္တရား)ႏွင့္တကြ နာမ္တရာမ်ားကုိ လႊမ္းၿခဳံ၍ ဒိဌဓမၼၿဖင့္ အဓိပၸါယ္ၿပည့္ဝေသာ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္နုိင္စြမ္းရွိရေပလိမ့္မည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ထုိအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿပည့္စုံသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ သိပၸံပညာ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿဖည့္ဆည္းေပးနုိင္စြမ္ေသာဘာသာတရားတစ္ခုရွိသည္ဆုိပါလ်င္ ထုိဘာသာတရားက ဗုဒၶဘာသာၿဖစ္လိမ့္မည္။ (အုိင္စတုိင္းလ္ - Albert Einstein)

(၇) ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္ဘာသာသည္ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘာသာျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို မေျပာလွ်င္မျဖစ္ေျပာပါဟု သင္ကကြၽႏု္ုပ္အား တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္ ကြၽႏု္ုပ္စိတ္ပါလက္ပါစာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ "ဗုဒၶဘာသာသည္ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘာသာျဖစ္သည္" ဟု မဆိုင္းမတြ အေျဖေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ရာဘင္ျဒာနတ္တဂိုးလ္ - Rabindranath Tagroe)

(၈) ဗုဒၶ၏ၾကီးမားေသာ အႏွစ္နာခံမႈ၊ စြန္႕လြတ္မႈႏွင့္ ဘဝ၏သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္မႈတို႕ျဖင္ ဟိႏၵဴဝါဒအေပၚတြင္ မပ်က္ျပယ္ႏိုင္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုကို ထားရစ္ခဲ့ျပီး ဟိႏၵဴဝါဒသည္ ထိုျမတ္ေသာဆရာအား အနႏၲေက်းဇူးေႂကြးမ်ား ေပးဆပ္ရန္ ရွိေနေပသည္။ (မဟတၱမဂႏၵီ - Ghandi)

(၉) အကယ္၍ ျပႆနာတစ္ခုခုေျဖရွင္းဖြယ္ရာရွိခဲ့လွ်င္ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီက်က် စဥ္းစားဆင္ျခင္ရေပသည္။ (ေန႐ူး - Nehru)

(၁၀) ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမမ်ားသည္ ဟိႏၵဴဝါဒတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ပါဝင္အက်ဳံးဝင္ေနသည္ဟု ကြၽႏု္ုပ္ဆင္ျခင္ယူဆမိပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ဟိႏၵဴဝါဒအေပၚ ေဂါတမဗုဒၶ က မည္ကဲ့သို႕ ၾကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္ကို မည္သို႕မွ် ျပန္လည္စူးစမ္းရွာေဖြရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ (မဟတၱမဂႏၵီ - Ghandi)

(၁၁) သန္႕ရွင္းေသာ နည္းနာနိႆယႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာသင္ၾကားမႈမ်ားမွာ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အယူဝါဒၾကီး တစ္ခုကမွ် အလြမ္းသင့္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာမွ ကူးယူၾကရေပသည္။ (အိပ္ခ်္ဂ်ီဝဲလ္ - H.G. Wells - ျဗိတိသွ်သမိုင္းပညာရွင္)

(၁၂) ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ --- အရွင္ဘုရားေဟာၾကားတဲ့ ေဒသနာမွာရွိတဲ့ တျခားအရာေတြထက္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအတြက္ႏွင့္ပဲ တပည့္ေတာ္ အရွင္ဘုရားရဲ့ တရားေဒသနာေတာ္ကို ေလးစားျမတ္ႏိုးလွပါသည္။ အဲဒီအေၾကာင္းအရာဟာ ဘာလဲဆိုရင္ တရားေဒသနာမွာ ပါတဲ့ အရာဝတၳဳအားလုံးဟာ ျပတ္သားေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕အလိုလိုပင္ ထင္ရွားေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ဟာမန္ဟက္စ္ - ၁၈၈၇ - ၁၉၆၂ )

(၁၃) ျပစ္မူက်ဴးလြန္သူသည္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းပန္အသနားခံရန္ ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳၾကိဳးစားမူတို႕ျဖင့္ အကုသိုလ္ဆိုးက်ိဳးမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္သည္ဟု ဗုဒၶဝါဒီတို႕က မယုံၾကည္ေခ်။ (ဂြၽန္ေဝါလ္တားစ္ - John Walters)

(၁၄) စိတ္ခ်မ္းတာေစတာက
ကြၽႏု္ုပ္တို႕ တေတြသည္ ရုပ္ဝတၳဳႂကြယ္ဝမူ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနသည့္ ၾကားတြင္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအားျဖင့္ ခြၽတ္ျခဳံက်ေနၾကရပါသည္။ ရုပ္ဝတၳဳႂကြယ္ဝေသာ္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာမူ ကင္းေသာ အေျခအေနတြင္ စိတ္၏ခ်မ္းသာမူ အမွန္တကယ္ရရန္အတြက္ ဗုဒၶ၏က်င့္စဥ္ကိုက်င့္ၾကံအားထုတ္ၾကည့္ဖို႕သင့္လွပါသည္။ ဗုဒၶက်င့္စဥ္သည္ စိတ္ခ်မ္းသာမူကို အမွန္တကယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ (ဂြၽန္ေဝါလ္တားစ္ - John Walters)

(၁၅)သက္ရွိသတၱဝါမ်ားကို မညွင္းဆဲရန္ နတ္ဘုရားမ်ားထံဝယ္ ဆုေတာင္းပတၱနာျပဳျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ့မ်ားရြတ္ဆိုျခင္း၊ ယစ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္ ဗုဒၶသည္ လူ႕သမိုင္းတြင္ အဦးဆုံး အျပစ္ျပ၍ ဆုံးမပဲ့ျပင္ခဲ့သည္။ (Prof. Phys Davids)

(၁၆) ဗုဒၶ၏တရားေတာ္သည္ ကမၻာေပၚဝယ္ အႏုျမဴဗုံးမ်ား၊ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဗုံးမ်ား ရွိေနသည္ထက္ပို၍လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ (ေန႐ူး - Nehru)

(၁၇) ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာတရားတီထြင္သူ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာ မဟာခရီးသည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဘာသာတရားေခါင္းေဆာင္ ဓမၼနာယကမ်ားထဲတြင္ အက်င့္သိကၡာ၊ ပညာညဏ္၊စဥ္းစားညဏ္၊ စိတ္ေနသေဘာထားအရာတို႕၌ အျမင့္ျမတ္ဆုံးျဖစ္သည့္ ဗုဒၶသည္ ခရီးသည္ဘုရင္ ျဖစ္သည္။ (ရာဟုလာသံ ကစၥည္း)

(၁၈) လူမႈဒုကၡ သုကၡအရွုပ္အေထြးမ်ားအတြက္ ဗုဒၶ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေဒသနာေတာ္သည္ အတိတ္ကထက္ ယေန့တြင္ ပို၍လိုအပ္ေပသည္။ (ေန႐ူး - Nehru)

(၁၉) ဗုဒၶျမတ္စြာတြင္ ေဒါသအလွ်ံ ထြက္ေသာအခါဟူ၍ မည္သည့္အခါမွ် မရွိေခ်။ ဘုရားရွင္၏ ႏွုတ္ေတာ္မွ အၾကင္နာမဲ့ေသာစကားထြက္ေပၚလာသည္ဟူ၍ မည္သည့္အခါမွ် မရွိေပ။ (Dr. S. Radhakrishnan)

(၂၀) ရွည္လ်ားလွသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အျခားဘာသာဝင္မ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဟူေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ တစ္စုံတစ္ရာမွ် မရွိပါေပ။ (ပါေမာကၡရီးစ္ေဒးဗစ္ - Prof. Rhys Davids )

(၂၁) ဘာသာကို က်ဳပ္လက္ခံယုံၾကည္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ၊ သို႕ေသာ္ ကမ႓ာ့ဘာသာၾကီးမ်ားအနက္တစ္စုံတစ္ခုေသာ ဘာသာကို လက္ခံရန္ အေၾကာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ္ မိမိလက္ခံႏိုင္မည့္ ဘာသာတရားမွာ " ဗုဒၶဘာသာ" ျဖစ္ပါသည္။ (Bertrand Russell, English Philosopher)

(၂၂) ဗုဒၶဝါဒသည္ ယုံၾကည္မႈထက္ သိမႈႏွင့္ ႐ႈျမင္မႈကိုသာ အဓိကထားသည္။ ဗုဒၶ၏ သြန္သင္ဆုံးမမႈ (တရားေတာ္) မ်ားသည္ "ဧဟိ ပႆိေကာ လာလွည့္ ႐ႉလွည့္" ဟုဖိတ္ေခၚျခင္းကိုသာ ျပဳ၍လာျပီး ယုံၾကည္ေလာ့ ဟုမဆိုေပ။ (ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဝါပိုလာရာဟုလာ - Ven. Dr. W. Rahula)

(၂၃) ဗုဒၶသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဘုရားသခင္ (သို႕) နတ္ဘုရားမ်ား၏ ကူညီမႈ ျမဴတစ္စိမွ်မပါဘဲ လူတိုင္းကိုယ္တိုင္ရယူႏိုင္သည့္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ အဦးဆုံး ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာခဲ့သည္။ (Prof. Eliot)

(၂၄) ႏွလုံးသားမွာ ခ်မ္းသာေစတဲ့ တရားမရွိလွ်င္ စည္းစိမ္ဥစၥာ မည္မွ်ျပည့္စုံေစကာမႈ ခ်မ္းသာႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ (ဒလိုင္လားမား - Dalai Lama)

(၂၅) လြတ္လပ္မႈ မေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ အမိန္႕ဟာ ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္မႈ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ အမိန္႕မပါတဲ့ လြတ္လပ္မႈဟာလည္း ဖရိုဖရဲ ျဖစ္သြားႏိုင္တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လြတ္လပ္မႈကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ရမယ္။ ဖရိုဖရဲျဖစ္မႈကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္။ (ဒလိုင္လားမား - Dalai Lama)

(၂၆) ဤအရာ လူသားသစ္ပင္မွာ ႏွစ္ေပါင္းကုေဋ့ကုေဋ့တစ္ၾကိမ္သာပြင့္ခဲ့တာ ပညာရနံ႕ ေမတၱာပ်ားရည္စက္မ်ားေလာကကို ျပည့္ဝေစတာလူသားပန္းတစ္ပြင့္ပါ။ (ဆာအက္ဒြင္အာႏိုး - Sir Edwin Arnold)

(၂၇) ဗုဒၶဘာသာႏွင့္
ေခတ္သစ္သိပၸံပညာသည္ အသိပညာဆိုင္ရာ အလြန္နီးကပ္ဆက္စပ္စြာ တည္ရွိေနေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္မၾကာမၾကာ ဆိုခဲ့ျပီး ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာဆိုပါဦးမည္။ (ဆာအက္ဒြင္အာႏိုး - Sir Edwin Arnold)

(၂၈) ဗုဒၶဝါဒသည္ ေလာကႏွင့္ဘဝ ၏ တကယ္ပကတိ အျဖစ္မွန္ကိုသာ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ရကား သဘာဝဓမၼအတိုင္း ႐ႈျမင္ေသာ ဝါဒဟု ဆိုရေပမည္။ (ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဝါပိုလာရာဟုလာ - Ven. Dr. W. Rahula)

(၂၉) မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘာသာေရးဆရာ မ်ားသည္ ၎တို႕၏တပည့္မ်ားကို အျခားဘာသာမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ က်မ္းစာမ်ား၊ အယူဝါဒမ်ား၊စာေပမ်ားကို ဖတ္႐ႉေလ့လာခြင့္ မျပဳဘဲတားျမစ္ၾကသည္။ ဗုဒၶဝါဒတြင္ ဤအျဖစ္မ်ိဳး လြန္စြာနည္းပါးေပသည္။ (ဖရခႏၲီပါေလာ)

(၃၀) စြမ္းရည္သတိၱိ ဘယ္ေလာက္သိမ္ဖ်င္းသူပင္ျဖစ္ပါေစ တရားေတာ္ရဲ့ တန္ခိုးေၾကာင့္ သတိၱိဗ်တိၱိ ျပည့္္ဝလာေစပါတယ္။ အညံ့စားလူတစ္ဦးကို အေတာ္ဆုံးလူျဖစ္လာေစတာဟာ တရားေတာ္ရဲ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပါပဲ။ (ဂိုအင္ဂါ - SN Goenka)
.................................................................
အရွင္သုခမိႏၵ (စဝ္ဆုခမ္း) ႏွင္ ့ အရွင္ဝိဇယ ေရးသားျပဳစုထားေသာ " ဗုဒၶအႏု ပညာျပခန္း " စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

⇦♬ရင္ခုန္မိတဲ႔ဆည္းဆာ♬⇨
⇦♬ရင္ခုန္မိတဲ႔ဆည္းဆာ♬⇨

♥⇨ဒီစာမ်က္ႏွာေပၚကငါ႔ကဗ်ာ
ေဆးသားပ်ယ္ စြန္႔အလုိ႔
ဆြဲထုတ္မိ စြဲလမ္းစေတြက
ဆည္းဆာအခ်ဳိ႕ကုိ
ငုိယုိေစတယ္

♥⇨အတိတ္ရဲ႔ေျခာက္လွန္႔ရိပ္
ေျပးလမ္းၾကဳံ ပစၥဳပၸန္ဘုံမွာ
ေျခာက္ေသြ႔
ေၾကြက်
ေျမခေနတဲ႔ အနာဂတ္ေတြနဲ႔
တြဲလက္မကူ
တူလက္မတြဲ
မရဲတရဲ စြဲလမ္းျခင္းေတြေၾကာင္႔
ဆည္းဆာအခ်ဳိ႔ဆုိ
ငုိယုိမိတယ္

♥⇨အတိတ္ကုိသိပ္ျပီး
မပြင္႔ေသးတဲ႔ပန္းရနံ႕နဲ႕
ညစဥ္အိမ္မက္ဖုိ႔
ဆည္းဆာအခ်ဳိ႔ကုိ
ျပဳံးၾကည္႔႔မိတယ္

♥⇨ရဲရဲေခၚ
လက္တြဲေဖၚဆုိတဲ႔အသိနဲ႔
ေနဝင္ရီေတြပုိလြမ္းမယ္

⇧sawnaythwe⇩

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

အင္အားရွိေစ

 
 
 
အင္အားရွိေစ
☸☸☸☸☸☸☸

✡ အတြင္းနဲ႔ အျပင္ ျပင္ဆင္လုိ႔

✡ ဝန္းက်င္းကုိ သတိထား

✡ ေတာက္တစ္ခ်က္မွ မေခါက္နဲ႔

✡ ဖေႏွာင္႔တစ္ခ်က္မွ မေဆာင္႔နဲ႔

✡ ေအးေဆးေနလုိ႔ေတာ႔မရဘူးေနာ္

✡ ခါးသီးတဲ႔သတင္းနဲ႔

✡ နားျငီးေနလုိ႔လဲမျပီးဘူးေလ

✡ ဒါ ငါတုိ႔ ေျမ

✡ ဒါငါတုိ႔ေရ

✡ အရာအားလုံး အင္နဲ႔အားနဲ႔

✡ အရာအားလုံးစည္းလုံးဖုိ႔ေတာ႔လုိေနျပီ

✡ ဘာသာနဲ သာသနာ

✡ ခြဲျခားျခင္းထက္

✡ ခြဲျခမ္းျခင္းေတြက အရမ္းရင္နာဖုိ႔ေကာင္းေနတယ္


✡ မဆုိင္သလုိေန

✡ မဆုိင္သလုိက်င္႔

✡ အမ်ဳိးမေကာင္းတဲ႔ ဘူးခါးေဆ႔ေတြေရ


✡ ဒင္းတုိ႔ အဆင္းစုိစုိေတြ

✡ ရင္းလုိ႔ျဖဳတ္ပစ္ခ်င္တယ္

✡ ေျပာရင္းနဲ႔ ေဒါသထြက္

✡ ေအာခ်ေလာက္တဲ႔ ျပကြက္ေတြမ်ား

✡ အစီစဥ္မ်ားခ်လုပ္ေနေရာ႔သလား

✡ အသင္တုိ႔ရဲ႔အင္အားန႔ဲ

✡ သခင္အနားေနျပီ ဘုရင္လုပ္ခ်င္ေနသလား

✡ ဘာသာကုိေစာ္ကား

✡ လူမ်ဳိးကုိေစာ္ကား

✡ ေမာ္ၾကြားစရာလူအလည္မွာ

✡ ဘာေတြက ဂုဏ္ရေနလုိ႔လဲ

✡ သူအရိပ္နဲ႔ သူစိတ္ကုိ မသိလုိ႔မဟုတ္ဘူး

✡ အတိတ္ေတြေမ႔ျပီး အဆိပ္ေတြေပးမွာလဲသိခဲ႔တယ္

✡ ငါတုိ႔ေတြ

✡ ငါတုိ႔တေတြ

✡ ေတြေဝေနၾကမွာလား

✡ ေဆြသဟာတုိ႔ေရ

✡ ေရနဲ႔ေျမ

✡ ေျမနဲ႔ေရ

✡ အတူေနဆုိေပမယ္႔ အမူေတြကမလွဘူးေဟ႔

✡ ခ်ဆုိခ်

✡ ထဆုိထ

✡ ငါတုိ႔ ဘဝဆုိတာ

✡ ငါတုိ႔ လူမ်ဳိး

✡ ငါတုိ႔ ဘာသာ

✡ ငါတုိ႔သာသနာနဲ႔ထုဆစ္ထားတယ္

✡ အားအင္သုံးျပီး

✡ အင္အားထည္႔

✡ ငါတုိ႔ အားလုံးအတြက္

✡ ငါတုိ႔ စားသုံးရမယ္

✍ ေစာေနေသြး ✍

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

အိမ္မက္ေတြေၾကြတဲ႔ညအိမ္မက္ေတြေၾကြတဲ႔ည

.........
အိပ္စက္ေနခဲ႔

အိပ္မက္ေတြနဲ႔

အတိတ္ကုိ ရွက္ေနတဲ႔ လကုိ

ညအထာတြနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္

အျပာေရာင္ တိမ္ဆုိင္ေလးေတြ ကာရံလုိ႔

ေလညွင္းေခ်ာေလးေတြထဲ စီးေမ်ာလို႔

တိတ္ဆိတ္ေနတဲ႔ အိပ္မက္ေျမမွာ

ႏွင္းဆီေရာင္ နဳတ္ခမ္းပါးေလးနဲ႔

ႏွလုံးပြက္ေစတဲ႔ အျပဳံးေလးရယ္

"အရမ္းခ်စ္တယ္" လုိ႔ တုိးတုိးေလးပဲေျပာနဳိင္ေတာတယ္ရမ္း

ခ်စ္

တယ္

အိမ္မက္ေတြေျခြတဲ႔ အိပ္မက္ရွင္ရယ္

အိပ္မက္ေတြ ေၾကြခဲ႔ပါပေကာလားကြယ္

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

✍ အကၡရာဧည္႔ခန္း ✍
✍ အကၡရာဧည္႔ခန္း ✍

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋


ၾကင္နာမွဳအခ်ဳိ႔ ထည္႔ထားတဲ႔


ၾကဳတ္တစ္လုံးနဲ႔

ေၾကကြဲဖြယ္ ၾကယ္ေၾကြညအခ်ဳိ႔


က်ဳပ္ရင္ဘတ္ထဲမွာ


ခင္းက်င္းထားေပါ႔........
အင္အားမဲ႔ေနတဲ႔ အကၡရာေတြအတြက္


ႏွလုံးေသြး အစက္စက္ ယုိေစ


မ်က္ရည္ပ်ဳိေတြနဲ႔ ေရာစပ္လုိ႔


ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ ဆြဲထားတယ္......မဆန္းမျပား ခံစားမွဳတစ္ခု


တခမ္းတနား ျပဳစုလုိ႔


အမည္မထင္ အရာမေရာက္


ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာက္ေရွာက္မွဳေအာက္မွာ


ငါ႔ကဗ်ာေတြက


ေဆးေရာင္မွိန္တယ္.....အကၡရာစုိးတဲ႔ ဧည္႔ခန္းမွာ


ခပ္ရုိးရုိး ကဗ်ာအသုိးေတြက


ျမဳိက္ေလာင္ ေမွာင္မုိက္လုိ႔


ဝါသနာနဲ႔ ေဝဒနာ


ဒီေနရာမွာ မ်ဳိ႔ေစ႔ခ်


ေဆာင္းေတြ ေစာင္းလုိ႔


ေႏြေတြေရြ႔


ရာသီေတြ ဘယ္လုိေခြ႔ေခြ႔


ငါ႔ ဧည္႔ခန္းက အကၡရာေလးေတြက


ဆက္လက္ေျခြခ်ရင္း..........
....

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ငါ႔ရဲ႔နတ္သမီး

 
 
ငါ႔ရဲ႔နတ္သမီး
.................

ငါ႔ကုိမယုရင္

ငါ႔ပုံျပင္ေတြ နားမေထာင္ပါနဲ႔

ငါဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တယ္

ငါနဲ႔ပတ္သက္လာရင္

ငါပတ္ဝန္းက်င္ကုိလဲ ပတ္သက္ရမယ္

ငါအားနာနာနဲ႔

အာနာမေပးခ်င္ဘူး

ဒိလုုိေႏြမွာ

ဒီလုိေနေတြပူေလာင္မယ္ဆုိတာလဲသိတယ္

ဒီလုိေလေတြလဲေအးမယ္ဆုိတာသိတယ္

ငါေရြးတဲ႔လမ္းက

ၾကမ္းခ်င္ၾကမ္းမယ္

စမ္းေတြလဲရွိမယ္


ဘရမ္းပတာနဲ႔ အကြတ္မဲ႔ေနတဲ႔ဘဝကုိ

ေပးအပ္ခဲ႔တာဆုိတာေတာ႔ ယုံလုိက္

မယုံၾကည္မွဳကုိ မယုံနဲ႔

ယုံစားျခင္းက ပုိမွားမယ္ေလ


တစ္သက္စာ ေနာင္တကုိ မေပးျဖစ္သလုိ

တစ္သက္စာ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳနဲ႔ စိးစင္းေနခဲ႔တယ္

ငါ

နင္

ငါနဲ႔နင္နဲ႔ နင္နဲ႔ငါနဲ႔

အနာဂတ္တစ္ခုလုံးကုိ ပုိင္စိုး္ခ်င္တယ္

အလွပဆုံးေကာင္းေကာင္မာ

အလွပဆုံးေသာ

အေတာက္ပဆုံးေသာ

အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံးေသာ

ေတာတစ္ခုပဲျဖစ္ျဖစ္

ငါတုိ႔ဖန္ဆင္းၾကမယ္ေနာ္

ခ်စ္ရတဲ႔

ခ်စ္တယ္ေျပာတဲ႔

ေမာင္႔နတ္သမိးေလးရယ္။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

လူလိမ္လူလိမ္
........

ငါဟာ

ငါ႔ကုိယ္႔ငါကလဲြျပိး

အရာအားလုံးကုိ


လိမ္ခ်င္လိမ္မယ္


ငါ႔ခံစားခ်က္ကုိေတာ႔

ဘယ္ေတာ႔မွမလိမ္ဘူး


..

သူတပါးရဲ႔ခံစားခ်က္ကုိ

ငါရင္ဘတ္ထဲသုိထည္႔

အေနခက္ေနေတာင္

အေနမခက္ပါဘူးလုိ႔

အေျဖခက္တဲ႔ေမးခြန္းေတြေမးပါ

ဒဏ္ရာေတြ ျပည္႔နက္ေနေတာင္

နင္႔အတြက္အေျဖထြက္လာေစမွာပါ

ေက်နပ္ေစမယ္႔ ရလာဒ္တစ္ခုေပါ႔။


လူလိမ္တဲ႔

တလူလူလြင္႔ေနတဲ႔သူေတြနဲ႔ ေရာတယ္

အပူစြင္႔ေနတဲ႔သူေတြနဲ႔ေရာတယ္

ေရာေသာေကာေသာ

ခပ္ေႏွာေႏွာေနခဲ႔တဲ႔

အေရပါး အရာေပးျခင္းကုိလဲခံစားမိပါရဲ႔

ရယ္စရာ နဲ႔ ေရာ္စရာ

ေပ်ာ္စရာနဲ႔ ေခၚစရာ

အားလုံးပုိင္းလုိ႔ ပုိင္စုိး

အမ်ားအျမင္မွာ အျမင္ဆုိးတယ္

လူလိမ္တဲ႔

ငါဟာ

ငါ႔ကုိယ္႔ငါကလဲြျပိး

အရာအားလုံးကုိ


လိမ္ခ်င္လိမ္မယ္


ငါ႔ခံစားခ်က္ကုိေတာ႔

ဘယ္ေတာ႔မွမလိမ္ဘူးဆုိတာေတာ႔ နားလည္ေပးပါ။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ စြဲလမ္းျခင္း ဇာတ္ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ  စြဲလမ္းျခင္း ဇာတ္ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
      .................

ခံစားခ်က္ေတြကုိ
ဖြင္႔အန္ခဲ႔တာမ်ားလာေတာ႔
ရင္ဘတ္ကလဲ ဗလာဟင္းလင္းပဲက်န္တယ္။

ေႏြ
ေႏြတဲ႔ ေႏြးေထြးမွဳေတြလြန္လာေတာ႔
ေအးျမျခင္းကုိတမ္းတျပန္ေရာ
တမ္းတတာေတြ အားတက္သေရာ
မွန္းဆတာေတြ အားတက္သေရာ
အားလုံးက အေမာေတြနဲ႔သာ။

ခင္မင္တာေတြကတဆင္႔
ရင္ကုိထပ္ဆင္႔လာျပန္ေရာ
အတတ္ေျပာလုိ႔မရတဲ႔ သံေယာဇဥ္က
ဘဝကုိပုံေပးတတ္ၾကတဲ႔အထိပဲ
အနာဂတ္ေတာင္ပုံမေဖၚနဳိင္တတ္ၾကေတာ႔ဘူးေလ။

ေျပာျပစမ္းပါ ေလာကၾကီးေရ
မ်က္ရည္ေတြ ေျမခမွ
ေနရမယ္ဆုိတဲ႔ စကားအထာေတြက
အထားအသုိမတတ္တဲ႔ ေကာင္အတြက္
အမွားေတြ အစက္စက္ယုိတယ္
အဲဒါသိလား။

ၾကည္႔မရတဲ႔ ရုခင္းေတြ
မျမင္ရတဲ႔ သူ႔အဆင္းေတြ
အားလုံးအရွဳံးေပးရင္း
အတုံးအရုံးလဲလုိ႔က်

အခ်စ္တဲ႔
အခ်စ္တဲ႔
ေလာကၾကီးကုိ အလွဆင္လုိ႔ရတယ္။

...........ေစာေနေသြး........
                                        ဆက္လက္၍====>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

အဆက္/အစက္အစက္ေတြၾကား
အတက္ေတြမ်ားေလေတာ႔
ရတက္ေတြပြားျပီေပါ႔ကြယ္။

အခ်စ္နဲ႔အမုန္း
အဆုံးမဲ႔ အရွဳံးေတြနဲ႔
ေပ်ာ္ခဲ႔ေနတာ
အရာအားလုံးရင္းျပီးေတာ႔

ေခါင္းစင္တစ္ခုတတ္ပါရေစ

ဟုတ္တယ္ မ-ပါပဲ
ခ်စ္တယ္လုိ႔ေျပာတယ္
ပစ္မယ္လုိ႔လဲေျပာတယ္

"--မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ ခ်စ္ဖုိ႔အတြက္
အရက္ကုိ အရင္ေသာက္တတ္ရမယ္--"

ငေစာသိတဲ႔အသိတစ္ခ်က္ပါ။


ကဗ်ာခ်စ္သူတုိ႔ေရ
ကဗ်ာကုိခ်စ္တတ္တာပဲေကာင္းမယ္မလား

ခပ္ပါးပါး မာယာေတြနဲ႔ လွည္႔စားေနတဲ႔
မာယာမင္းသမီးေတြကေတာ႔
အသာအယာနဲ႔ လွည္႔ကြက္ဆင္တတ္ရဲ႕

ယုံမွား
မုိက္ေမွာင္
စရုိက္ေတြေရွာင္လုိ႔
သူမတူတဲ႔ အရူူးကြက္နဲ႔
လွဳိက္ဖုိ လုိက္ရင္း
သူမ ရင္တြင္းမွာပဲ ခ်ာခ်ာလည္ခဲ႔။

အဆက္
အဆက္တဲ႔
ထပ္ဆင္႔လုိ႔ဆက္ခံရတဲ႔ အဆက္ပါ။

.................ေစာေနေသြး
                                        ဆက္လက္၍===>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ကဗ်ာ+ခ်စ္သူ (အက္ေဆး)ကဗ်ာ+ခ်စ္သူ (အက္ေဆး)
………


ေလရူးေပြ ေႏြအက် ေျမခေၾကြ ရြက္ဝါေတြက လြမ္းေမာဖြယ္
လြယ္ကူမ်က္ရည္ စုိ႔တက္ေစခဲ႔တယ္
လမ္းကုိေမွ်ာ္ ရမ္းလုိ႔ေအာ္ ငါ ဘာကုိ လြမ္းမိေနပါလိမ္႔………
အတိက်မရွိ  သတိရစိတ္ကုိ လမ္းမေပၚတင္ၾကည္႔မိစဥ္
ဝိုးတစ္ဝါး ပုံရိပ္ အတိတ္က စိမ္႔တက္လာေလျပီ………….
“အဆိပ္မိ ႏွလုံးသား” ဟုတ္တယ္
သူမုန္းသြားဖုိ႔ သူအျပဳံးမ်ားဖုိ႔ ခဲဲ႔သူ  “အရမ္းလြမ္းေနတာေမာင္ရဲ႔ ေမာင္ေရာ”--အဲဒီအေျပာမွာ ေမ်ာခဲ႔ ေမာခဲ႔ သူ ကြ်ႏု္ပ္မွာေတာ႔ ေမာင္က မထက္ပုိျပီးလြမ္းပါပေကာလား …………။
                    ၁။
တခ်ိန္ကေႏြ ေရခမ္း ေလသရမ္း ေႏြပန္းေတြပြင္႔ေတာ႔မယ္႔ အခ်ိန္  တရွိန္ရွိန္ ေတာက္ သူရိန္ေအာက္မွာ အေအးျမဆုံးရင္ခြင္ အခ်ဳိသာဆုံး စကား
အလွပဆုံးေသာေန႔ရက္ေတြမွာ ေမာင္႔ခ်စ္သူမရယ္က”ေမာင္ ဥၾသတြန္သံေလးက  အထီးက်န္ျခင္းကုိ ဖြင္႔ဆုိေနတယ္ေနာ္” ေမာင္နဲ႔ မတုိ႔
ဘယ္ေတာ႔မွ အထီးမက်န္ေစဘူးေနာ္ေမာင္
ကဗ်ာဆန္ ျမန္မာဆန္ တဲ႔ ေမာင္ခ်စ္သူ မရဲ႔႕ ေလးညွင္းခတ္သံက ေမာင္႔အနာဂတ္ကုိ အေရာင္ေတာက္ပေစတယ္ မရယ္
ေနေရာင္ကြယ္ ဆညး္ဆာအရြယ္က အလွပဆုံးေသာ မကုိ ပုိလွေစတယ္
ကေလးလို ေတးဆုိရင္း  ေျပးခုန္ ေဆာ႔ကစား ေမာင္႔အနားက ဘယ္ေတာ႔မွ ခြဲမသြားဘူးေနာ္တဲ႔  ေငးၾကည္႔ အေတြးပိ ေျပးမိေနတဲ႔ စိတ္နဲ႔ ထုိင္ေနတဲ႔ ေမာင္႔ကုိ အစြဲပုိေစတယ္…….။
            ေအာ္ မရယ္………..။
                                 ၂။
 ရက္ေတြျပဳိ ရြက္ေတြငုိ  ႏွစ္ေတြက်ုိးလုိ႔ ေဟာင္းေျမ႔တဲ႔ သကၠရစ္အပုိင္းအစၾကားက  ခပ္ပါးပါး စာလႊာေလးရယ္က
                   သုိ႔ /
            မရဲ႔အခ်စ္ဆုံးေမာင္ရယ္ အားနာပါးနာ အင္းအားမဲ႔ ဂုဏ္တဖက္ရယ္က
မဘဝရဲ႔ အနာဂတ္ကုိ အနဳိင္ပုိင္းသါားေလသည္မုိ႔  ယုိင္နဲ႔ ယြင္းပ်က္ အခက္သက္ေၾကင္႔ မိဘစကား နဲ႔ ေမာင္႔အနားက ေကြကြင္း ေရွာင္ခြါ
တူညီရာႏွင္႔ ထိမ္းမွ်ားသင္႔ရာ မညင္းရာမုိ႔ အားနာပါတယ္ေမာင္ရယ္
                                               ေမာင္႔ရဲ႔မ


                           ၾကာျပီဆုိေပမယ္႔ ကမၻာခ်ီ ရာသီေျပာငး္ေတာင္ ေမာင္႔စိတ္ထဲ မေန႔ကလုိပါပဲ ။
လတ္ဆတ္ေသာ ခံစားမွဳလုိ……….
ေလာင္ျမဳိက္ျခင္း လြင္ျပင္တစ္ခုလုိ……….
ေအာ္ငုိမိ အားအင္းခ်ိလွတယ္
မေန႔တစ္ေန႔က ေမာင္႔ခ်စ္သူမရယ္

ငါးခါေျမာက္ ပိေတာက္ေျခာက္မွ  ကဗ်ာတစ္စ သဲလြန္ရကာ ေမာင္႔ရင္မွာ တုိက္ခတ္လာေပါ႔
        ကဗ်ာရယ္ ေမာင္ရယ္ ကၽြန္မရယ္


ကမၻာတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္းရဲ႔ အုတ္ျမစ္မွာ
ေမာင္႔ ႏွလုံးေသြးတစ္စက္နဲ႔ အရင္းတည္လုိ႔
ေမာင္႔ အနာဂတ္တစ္ခုလုံးကုိ ေရြးခ်ယ္မယ္ေနာ္
ေရးမယ္ၾကံတဲ့ကဗ်ာတုိင္းမွာ အသက္သြင္းဖုိ႔
လက္ရင္းေတြ အားကုိးအားထားရ
ကဗ်ာကုိ ေမာင္ခ်စ္သလုိ
မကုိလဲ ေမာင္အရမ္းခ်စ္တာ
ကဗ်ာက ေမာင္ကုိခ်စ္သလုိ
မကလဲ ေမာင္႔ကုိ အရမ္းခ်စ္တာ

ေပ်ာ္ရႊင္စရာကမၻာငယ္မွာ
တိတ္ဆိတ္တဲ႔ေတာတန္းနဲ႔
ေမွးမွိတ္ခဲ႔ မေမာပန္းပဲေပါ႔
ကၽြန္မဘဝအတြက္
ထြက္ေပါက္ေတြရဲ႕သေကၤတ
လူသားေတြကုိ အက်ဳိးျပဳ ရည္စူးထားတယ္ ။။
တစ္လုံးတစ္ပါဒ ရရ ေပါ့ .. ။

ႏွလံုးသားနဲ့ေရးကဗ်ာအေတြးကိ
ခံစားမွဳတစ္ခုအေျချပဳလို့
ေမာင့္ရင္ခြင္မွာေမွးစက္
ကၽြန္မညဥ္းခြင့္ရခ်င္ပါရဲ့
ခံစားခ်က္တစ္ခ်ိဳ့ကိုအသက္သြင္းလို့
ကၽြန္မခ်စ္သူ...ေမာင္...တစ္ေယာက္
ႏွလံုးသားထဲေရာက္ခဲ့ရင္ျဖင္
ကၽြန္မရဲ့ထြက္ေပါက္ေလးတံခါးဖြင့္ရက်ိဳးနပ္ပါရဲ့

စာတစ္ေစာင္ အေမာင္အတြက္ ျပန္ရက္မပါ အေရာက္လာမွာတဲ႔ ………

                        ၃။
  ဗ်ာပုံဆင္႔လုိ႔ ရွာပုံဖြင္႔ တက္ပင္႔လုိ႔ ရြက္ကုန္လႊင္႔  သူမ သံလြန္သ အကၡရာေတြက ထင္ရွားစြာ သူမပုံရိပ္နဲ႔ ေထြလာပတ္လည္ ေမာင္႔ကုိသယ္လုိ႔
သံေယာဇဥ္ကုိ ဟစ္ေၾကြးျခင္းက တကမၻာစီျခားေစ
သူမ အနားေနေနရသလုိ သိသာလြန္းတယ္
ကဗ်ာကုိခ်စ္တဲ႔ မတစ္ေယာက္ ဘယ္စီေရာက္အေတြးေတြကုိ
လက္နက္ခ် အရွဳံးေပးသြားတဲ႔ ကံၾကမၼာရယ္
ေက်းဇူးတင္ပါရေစ တစုံတစ္ခုရယ္နဲ႔ ဆုံစည္းခြင္႔ ကုိဆုေတာင္းရတာ
ဆည္းဆာေတြေတာင္  မ်က္ရည္စုိ႔ေပါ႔………….။

                           ၄။
အေျပးေလးနဲ႔ျပန္လာ အေတြးေလးက ဆန္ကတက္ ကမၻာပ်က္ထိ ေဆာင္႔စားျခင္းမ်ား အျမန္လာေတာ႔ ကဗ်ာငယ္ရယ္

ေမာင္႔ရင္ဘတ္က  ကဗ်ာပ်ဳိေတြ  မ အတြက္ စည္းခ်က္ညီညီ
အစီအရီနဲ႔ အေပ်ာ္နဲ႔ရင္း ခပ္ျပင္းျပင္း ဆုေဆာင္းထားရဲ႔

လမင္းၾကီးနဲ႔ ပုိးစုန္းၾကဴးည ေဟာဒီည လုိည

သူမနဲ႔အတူထုိင္ မူယုိင္နဲ႔ မဖုရားရယ္က ပုိးစုန္းၾကဴးနဲ႔  လမင္းည
ဘယ္အရာက ပုိလွလဲတဲ႔  မ အေမးခ်က္ကုိ ေတြးမခက္ပဲ
ေဆးပက္လုိက္တဲ႔ေမာင္႔ကုိ “ေမာင္အရမ္းေတာ္တယ္”တဲ႔

ေအာ္မရယ္………။
                       

                                  ၅။
        ေမွ်ာ္လင္႔အျမန္လာ ဒီေမာင္မွာ အရူးတပုိင္း ဆူးရုိင္းတုိ႔ ခုတ္ထြင္ အနာဂတ္တြင္ အတူေနဖုိ႔ 
မူေျခြလုိ႔ထမ္းရြက္ မုိးစက္စက္ ေဆာင္းေႏြေဆြ
ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း ရြက္ေၾကြေႏြ ထပ္ကာေစ ေဆာင္႔စားျုခင္း
မနက္လင္းတာလဲ ခဏခဏ
ရတက္ခြင္းတာလဲ   ခဏခဏ
မ   မ ေပးခဲ႔တဲ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းေတြ ေမာင္႔ရင္ဘတ္ေပၚ
အေလ႔က် ေျမစြလုိ႔ေပါင္းသင္ ဂရုတစ္စုိက္ သုတ္သင္လုိ႔
အေတာ္ေလး လွပေနပါျပီ ဘယ္ေတာ႔ျပန္လာမွာလဲ ဟင္
အေတြးဝင္လုိက္ျခင္းရဲ႔အဆုံး  လမ္းမေပၚ အတုန္းအရုံးက်
ဆုံးရွဳံးရေတာ႔မလားနဲ႔ မသိတစ္ခ်က္ သိတစ္ခ်က္ ၾကည္႔ေနလွ်က္
ကမၻာၾကီးက ေစာင္းေစာင္းလာရင္း………………..


                           အသိဝင္ ဘဝင္က် ထုိသူက ဘာမွမျမင္
အနားခြင္မွာ သနားအဆင္နဲ႔ က  “မ”
“ကဗ်ာရြက္ေက်နဲ႔ ကမၻာပ်က္ပါေစ ေမာင္႔ၾကမၼာမြဲခဲ႔လုိ႔ သာ မသိေစပါ”

ဒီအကၡရာ ဒီစာမ်က္ႏွာနဲ႔ မ အတြက္ ဆက္ခဲ႔တာလားေမာင္ရယ္
သူမ အၾကည္႔က မ်က္ရည္လည္  ထုိသူငယ္ကုိသနားပုိလုိ႔
ငုိေကြ်းျခင္းေသာကနဲ႔   ေလာင္မီးက်ေနတဲ႔ သူမခမ်ာ
တိတ္ဆိတ္ေက်ကြဲ  ေနာင္တကုိ ဆြဲလုိ႔ “မအခ်စ္ဆုံးေမာင္ရယ္”
ေမာင္႔အနား မ ေရာက္ေနျပီ  -တဲ႔
မမသိ ဘဝမရွိ ကမၻာၾကီးနဲ႔ ေက်ာခုိင္း ေတာ္ရုိင္းတစ္ခုနဲ႔ ဆက္သြယ္မွဳဧရိယာျပင္သုိ႔သာ သူသြားရွာရေလျပီမဟုတ္ပါတကား


                             မတစ္ေယာက္ကုိ အရမ္းခ်စ္မိတဲ႔ ေမာင္တစ္ေယာက္ရဲ႔ အျဖစ္မွန္တစ္ခုေလးပါ
                       ၾကဳိးစားလွ်က္ ေစာေနေသြး


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ေမာင္႔ရဲ႔ကဗ်ာေမာင္႔ရဲ႔ ကဗ်ာ
........
"အၾကင္နာေတြ အနမဲ႔ အေျခမဲ႔
ေျမဝဠာေခြ ေစခဲ႔ ရွည္ခဲ႔
ေမဗမာေရ ေျခြလွည္႔ ေနခဲ႔"

ရင္ဘတ္ကုိ စစ္ထုတ္ျပီး
ကာရန္တခ်ဳိ႔နဲ႔ ဇြဲ႔တည္
အကၡရာအစေတြနဲ႔ ခ်ည္လို႔
ေဟာဒီ ကမၻာၾကီးကုိ သိေစခ်င္တယ္

"ကဗ်ာတစ္ပုဒ္"ပုိင္ဆုိင္ျပီ လုိ႔
အေဝးေရာက္ အနီးေန
သံေယာဇဥ္ေတြ အေျခခ်
ျခားနားခဲ႔ ဘဝေတြရယ္
အေၾကာင္းဆက္ရန္
ေက်ာင္းထက္ဆန္လုိ႔
အၾကိမ္ၾကိမ္ ဆု ေမာင္ျပဳပါတယ္

ဝါသနာတူတဲ႔ ညီမွ်ျခင္း
ေမာင္တုိ႔ခင္းက်င္း မယ္႔ အနာဂတ္
အေဝးက ေဆြးရင္း
ေတးသီခ်င္းေတြ ေရးထြင္းေနပါ႔မယ္
ျပန္လာပါေတာ႔
ေမာင္႔ ကဗ်ာငယ္ရယ္.........

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

မုဆုိးမညနဲ႔ အထီးက်န္ျခင္းမ်ားမုဆုိးမညနဲ႔ အထီးက်န္ျခင္းမ်ား
............

အားပါး
ဒီည
ဂီတေတြလဲ မၾကားရ
မပီသတဲ႔ ညနဲ႔
ငါ
ဘာအထာနဲ႔ မွ အဆင္မေျပ
ေရတစ္ခြက္ေသာက္တာေတာင္
အရုိးကမ်က္သက္သက္

ခ်စ္သူမုန္း
ဖဲကရွဳံးဆုိသလုိ
ဘာလုိလုိ႔ လုိမွန္းမသိ
အမုန္းလဲမရ
အရွဳံးလဲမရ
ခြၾကလုိက္တာ ဘဝရယ္
ဘယ္လို ပါရမိေတြက အက်ဴိးေပးရင္႔ေနတာလဲ
အထည္းက်န္ျခင္းဆုိတဲ႔ ေနရာ
ေရာက္မွန္းမသိ
ေရာက္မိေနပါေရာလား

ဟစ္ေအာ္ခဲ႔မိတဲ႔ ကာရန္မ်ား
ခ်ိတ္ဆက္တြဲခုိေနတဲ႔ မ်က္ရည္မ်ားနဲ႔ သီကုံးရင္း
ဒီည
ဂီတမပါတဲ႔
မပီသတဲ႔ မုဆုိးမ ညနဲ႔ ငါ

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

သူ
သူ
..........

သူ အရာရာသူပဲ
ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ သူပဲ
ငါရင္ဘတ္ထဲ အျမဲစုိးတယ္

သူ
သူမတူတဲ႔အၾကည္႔
သူမတူတဲ႔အသိနဲ႔
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ႏွလုံးသားထဲ စုိက္ဝင္
အမွန္ေတြျပင္လုိ႔ အျမင္မွန္ေပး

အရာအားလုံးနဲ႔ေဝးတဲ႔ ေပ်ာ္စံရာ
အေခၚမွန္တာ သူပဲေလ

ျမဴကင္းတဲ႔ေကာင္းကင္
က်ဴမွင္းတဲ႔ ေဆာင္းသဇင္
သူရဲ႔သတင္း ငါတုိ႔အတင္းလုိက္ရွာမိ

အသိတစ္ခ်ဳိ႔ကုိ သိေစဖုိ႔
အသိေတြမ်ားစုေဆာင္းရ

အၾကည္႔တစ္ခုကုိ ထိေစဖုိ႔
အၾကည္႔ေတြမ်ားေဆာင္က်ဥ္းရ

သူေပါ႔
တကယ္ ငါတုိ႔ရင္ဘတ္ထဲစြဲေနတာ သူပဲေလ

............

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

မန္းေႏြပုံရိပ္
သမုိ္င္းမွာထင္ရွား

ဘုရင္အပါးပါးစုိးစံ

အရုိးခံ ယဥ္ေက်းမွဳနဲ႔

လွပတဲ႔ စကား

ခ်ဳိသာတဲ႔ အသံ

ငါတုိ႔မန္းေျမဟာ ဟန္မရွိပါဘူး

မာန္ေျခြ႔ ႏွလုံးသားပဲ ပုိင္တာပါ

ငါအေပၚတည္ခင္းတဲ႔ ျမဳိ႕ျပစရုိက္

ငါ႔အတြက္ အမွဳိက္ျဖစ္ေစ

က်ဳံးေရတစ္ခြက္ေတာ႔ တုိက္မွာပါ။

လွမ္းခဲ႔ပါ

ႏြမ္းလ်က္သာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ 

ကြ်မ္းလ်က္သာပဲ ျဖစ္ျဖစ္

မန္းထက္မဟာေရာက္ရင္ျဖင္႔

ေပ်ာ္ပုိက္ျခင္း တရစပ္

အသင္႔ရင္ဘတ္မွာ ထင္ဟတ္ေစမွာပါ

နန္းျမတ္အုတ္ရုိ္းရဲ႔ နဳတ္ဆက္ျခင္း

နန္းတက္ဝိညာဥ္တို႔ရဲ႔ ၾကဳိဆုိမွဳ

ေနာက္တစ္ခါ ေရာက္လာဖုိ႔ထိ 

ေတြေစမွာပါ။

မန္းေတာင္အရိပ္ ေမွးအိပ္နားခုိ

ငါတုိ႔ အရြယ္အုိတဲ႔အထိ ရွည္မယ္ အသက္တဲ႔ 

မုနိမဟာ ခုထိကမၻာရွား

စုတိကာသြားျမတ္ဘုရားရဲ႔ ကုိယ္ပြားဟာ

ငါတုိ႔ ဘာသာတရားရဲ႔ အထြဋ္

အသင္ဦးညြတ္ဖုိ႔ လုိက္ပုိ႔ေစမယ္ေလ။

သမုိင္းထိရွ ေမာ္ကြန္းရတဲ႔ မန္းေျမ

ငါတုိ႔ေတြ းရင္း မဆုံးမိပီတိေတြေလ

ေတာင္သမန္အလွ 

အလြမ္းတသတသနဲ႔ 

ေမာင္ေဖငယ္အေၾကာင္း

ထပ္ဆင္႔ေလာင္းလုိ႔ 

လြမ္းစရာ႔ဒီေျမ 

အလြမ္းေလးေတြေျပေစမယ္ေပါ႔

ရြက္ေၾကြေရာတဲ႔ ေႏြအလွ

ပန္းခ်ီဆရာ လက္မုိင္ခ်ရေပါ႔

တစ္ေခါက္တစ္ခါ 

အေရာက္လာျပီးရင္ျဖင္႔............


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

သစ္ခက္ဟစ္သံရြက္အုိ ေျမခ

ေၾကြက် ပ်က္စီး

အဆုံးကစ အစကဆုံး

အားလုံးက ေက်ာ္မရတဲ႔ စာမ်က္ႏွာေတြေလ

ေဆာင္းျပီးရင္ေႏြဆုိသလုိ

ေဟာင္းျပီးရင္ ေၾကြရမယ္မလား

အသစ္ထြက္ သစ္ခက္တခ်ဳိ႔

အားအင္ထုတ္ ထင္ရွားေစဖုိ႔မဟုတ္

သဘာဝရဲ႔သေဘာတရားမ်ား

ဘာမ်ားငါတုိ႔ေျပာနဳိင္မွာလဲ

မငို္ပါနဲ႔ သစ္ပင္ငယ္ရယ္။

ႏွစ္အရြယ္ရဲ႔ ျပဳိလဲျခင္းက

ႏုပ်ဳိျခင္းနဲ႔ တည္ဖြဲ႔တာပါ

သူရိန္ဖုံးလုိ႔ပဲ ေၾကြေၾကြ

ပူရွိန္ ရွဳံးလုိ႔ပဲ ေၾကြေၾကြ

ငါတုိ႔ေတြ ပ်က္သုဥ္းေနပါေစ

ျပဳံးျပဳံးေလးပဲ ေနရမယ္ေလ

ငိုမေနပါေတာ႔နဲ႔ 

သစ္ပင္ငယ္ရယ္။

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ကံေစ အိမ္မက္အသိညာဏ္ကင္းျပီး

ရုပ္ၾကြင္းျဖစ္ေနတဲ႔ငါ

ကမၻာတစ္ခုတည္ေဆာက္ဖုိ႔ၾကဳိးစားခဲ႔ဖူးတယ္။

ခပ္ေရးေရး အနာဂတ္က

ငါ႔ဘဝကုိ ယုိယြင္းေစခဲ႔

ဘဝဆုိတာ

ေသာက္လက္စ ေဆးလိပ္တုိေလာက္သာလား

ခပ္ရုိင္းရုိင္း သမုိင္းကုိ

ဘယ္သူေရးခ်င္ပါ႔မလဲ

ေျပာရက္လုိက္တာ ကံၾကမၼာရယ္ 

အရာရာ အေရးမေပးဘူးတဲ႔ 

အနာတရ အနာဂတ္ေတြ နဲ႔

ငါ႔ကုိ လာျမဴမဆြယ္ပါနဲ႔ေတာ႔ 

လူရယ္လုိ႔ျဖစ္လာကတည္းက

လက္မေထာင္ဖူးတာ မူလတန္းပဲရွိခဲ႔တယ္

ရြက္မဲ႔ တက္မြဲ 

ဒီလုိဘဝထဲကထေျမာက္ခ်င္တာ

ငါေျပာတဲ႔ ငါအေၾကာင္း

ကမၻာကုိ ေစာင္းျပီးေျပာရင္ေတာင္

ကံေကာင္းျခင္းဆုိတာ 

ငါ႔ဘက္လိမ္႔လာမွာမဟုတ္

အျပဳံးနဲ႔ ဖာေထး

အေျပးနဲ႔ ရွင္သန္

ဘုရင္စံေတာ႔မဟုတ္

အျမင္မွန္ရလာယုံေလာက္သာ

ပတ္လည္ဝန္းက်င္

အစြန္းမထင္ေစပါဘူး 

ငါဝါသနာနဲ႔ ငါကမၻာမွာေတာ႔

အကၡရာေတြစုိက္ပ်ဳိး

ကာရန္ေတြ သီခ်

ညီမ်ွအလယ္ ေကာင္းဆုိးနယ္လုိ႔

ေလာကၾကီးလဲ လွေစမယ္

အသိညာဏ္ကင္းျပီး 

ရုပ္ၾကြင္းျဖစ္ေနတဲ႔ငါ

ကမၻာတစ္ခုတည္ေဆာက္ဖုိ႔ ၾကဳိးစားေနမွာပါ

ေစာေနေသြး 


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ဟလုိ...ဗယ္လင္တုိင္း

 

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

0ာဲ3ာုိsု ဲ႔ 0ာိမ္0ာုိM ္

မိ္sု ္N ုိM္ မုိM ္NုိM ္

3ာa်ိsု ္MုိM ္ဖူးVြE႔Nာ0ာဲ႔

သ ာာာ0 သ6 ာာာ0ာ၇ားမ်ား

cါ႔၃w ်ာ၃္မွာ 3ာ6ျ aa်စမ္းvါ
....

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

6mါE:MEmmmြm္နဲ႔

Mၾ m ဳိး60ာြ 6mါM ္wူ

mမၻာၾ mီးMုိ @ ုိM ္00ူဖုိ႔

cါ0ာုိ႔ Sွ@ ္၃ီး SုားN၃၁္မွဳ႕wူ

0ာူ၃၁ီ0ာဲ႔ ၃၁ီမွ်ျa E: m

3ာုိမEး0ာဲ႔ 3ာ00ိ 

မwုိwြEး6@a်Eဘူး6sုာ္
....

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

a်@ ္ျaEး60ာြV@ ္a ြEးN ုိ႔

မaြ်0ာ္wြEး0ာဲ႔ 3ာၾmESုာ

a ုိEျမဲ0ာဲ႔ သစၥာ60ာြ6၇ာ

cါ0ာုိ႔ ာာာသာစMားမွာ

cါ0ာုိ႔ ဖာသာa်၃၁္0ာု0ာ္a ြE႔6vးvါ
........

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

cါ၇E ာာ0ာ္60ာြ ျVဳိm်

3ာvုိE:3ာ@0ာa်ဳ ိ႔ 00ု0ာ္ျv မW ္

3ာW ္N ္ 3ာုိ Vံ ီြ 3ာီး 0ာဲ႔

c ုိျc ီးျa Eး Nဲ vါ0ာw္

a၁ုုိျc ီးျa E;Nဲ vါ0ာw္

cါ6မြးဖြါးမွဳ0ာa ုm

s ုE ႔ ာာ 03ာ0ာြm္ vုိE 6@0ာာvါ

......

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

cါ႔ သမုိEးမွာ 3ာmၡ၇ာ60ာြ00ြEး00ု

၇ုv္ၾ mြ Eး စုထိ a်စ္မw္ Nုိ႔

သူမ ၾM ား63ာာE 

wူ သြား6aာာE6s ုာ္

မုိး6aာာEး6s ြ

3ာမ်ဳိး6ျvာEး6s ုNဲ

3ာ၇ုိး6uာာEး6ျမa0ာဲ႔ထိNုိ႔

..

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

cါ႕ 3ာmၡ၇ာ60ာြs ုဲ႕ mVံ်ာဖြဲ႔

cါ ႔ mVံ်ာ60ာြsု ဲ႔ v ုံျV Ea်ဲ ႔ျu ီ6s ုာ္

cါvုံျuE 00ဲ m သ0ာုိ႔သမီး6၇

NြE ျu E 0ာုိEး  စိမ္းစုိ

3ာ6မွာE0ာုိEး NEးNM ္ 

6စa ုိEး a်m္0ာုိEး aာုျv ၃၁္႔ a်E 0ာw္

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

cါ 6a ါEး စ၃္m ုိ s ုိ ၈ုံး စMား 

v ုံျv Eaာန္6သာ 3ာNြမ္းမ်ား0ာဲ႔

3ာ၇Em uာု0ာ္0ာw ္

3ာဲ3ါ cါ 3ာ၇E00ဲ m maဲ႔ 0ာဲ႔ @ာ0ာ္vါ

သူျu ဳ သမွ် သူ႔ 3ာwုw60ာြနဲ႔

သm ၠ၇ာ@ ္0ာုိEး၇ဲ႔

Vံw ္NE0ာုိE: 0ာုိc ္း

6a ါc ္းစ၃္0ာစ္ a ု 00v ္a ါ ျu ဳျ uီ

''a် စ္သူ0ာုိc ္း၇ဲ႔ Vံw ္NE0ာုိEး "


ဟလုိ ဗာလင္တုိင္း ဆုိတဲ႔ ကဗ်ာကုိ အခ်ိန္အမ်ားၾကီး ေပးရင္ဘတ္နဲ႔ ေဆြးၾကည္႔တာပါ 
အားေပးေသာပရိတ္သတ္မ်ား ကဗ်ာကုိနားလည္မည္လုိ႔ ထင္မိပါတယ္
အားလုံးကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္ 

ေစာေနေသြး

 


 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS