۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

ေက်းဇူးတရား


"M0THER" 


M = motivater


O = onlyone

T = truelove


H = heartiest


E = exceptional


R = responsibleHonour of your  father and Mother both  in word and deed .


That a blessing may came upen you form them.


ျမင္႔ျမတ္ေသာ ဂုဏ္ျပဳထုိက္ေသာ 


သင္၏(အေဖ အေဖ) မိဘႏွစ္ပါးကို ရုိေသပါ။


၀တၱရားေက်ပါ။


ထုိကဲ႔သုိ႔ လုပ္ေကၽြး့ျခင္းမွ  သင္႔အား 

ေကာင္းခ်ီးေပးပါလိမ္႔မည္။အေမ၏ေမတၱာတရားသည္ 

ဘယ္ေသာအခါမွ ေပ်ာက္ကြယ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ မဟုတ္ပါ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘ၀မ်ားသာေျပာင္းလဲေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ပါသည္။


အေမကုိ ခ်စ္ေသာသားေလး

۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS