۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

တယူသန္ကုိ လႊဲရာေအးျမတဲ႔  စမ္းလဲ
 
ေနမင္းရဲ႕ေအာက္မွာ  ခမ္းတယ္

ေမႊးပ်ံ႕လန္းဆန္းတဲ႔  ပန္းေတြ လဲ

ေနမင္းရဲ႔ ေအာက္မွာ ႏြမ္းတယ္ 

ဘ၀ခရီးသြားတဲ႔ ခရီးသြားေတြလဲ

အရိပ္ေတြ ေအာက္မွာ ေနမင္းကုိပုန္းရတယ္ 

ေနကုိမုန္းလဲ ေနပူမေရာ႔

ေနကုိခ်စ္လဲ ေနပူမေရာ႔

သဘာ၀အတုိင္းပါပဲ 

ငါ႔ရဲ႔ အထက္မွာ

သူသြားလုိရာကုိ သြားေနတယ္ 

ပူလုိက္တာကုိေျပာမယ္႕ အစား

စိတ္ထဲမွာ ခရီးသြားတစ္ေယာက္လုိ 

ခရီးသြားသူရဲ႔ အၾကံရမိျပီ

ေမတၱာအရိပ္ေအာက္ ၀င္လုိက္ဦးမယ္။။.................။

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

အစဥ္တက် အကၡရာမ်ားလူဘ၀ စကတည္းက 


ေဟာဒီ ေခါင္းထဲ 


အကၡရာေတြ စီခ်က်တယ္ 

ညီညီမွ်မွ်လူေတြ 


ပီပီသျဖစ္ျဖစ္ၾကတယ္


ရႊင္ရႊင္ျပျပလူေတြ


အသြင္ဆန္းသစ္ၾကတယ္


ကုိယ္႔အမုိင္းကုိ ေရးဖုိ႕


စရုက္ေတြ ရုိင္းၾကည္႕တယ္


ဖတ္လုိ႕ေတာ႔မေကာင္းဘူး


ကုိယ္ပုိင္အကၡရာကေတာ႔


လွလုိ႔ ပလုိ႔


ေက်ေက်နပ္နပ္ပဲေလ 


ပတ္၀န္းက်င္ေရးေပးတဲ႔  အကၡရာေတြ


ငါ႔အေပၚ ပိလုိ႕ ဖိလုိ႕


အထား အသွဳိမတတ္လုိ႔


ငါ႔အကၡရာေတြ ဖိတ္စဥ္က်တယ္


ေဆြးလုိ႔  ေျမ႔လုိ႕  ပုတ္လုိ႔   ပြလုိ႔

ခဏ ခဏ ေရးတဲ႔ စာမ်က္ႏွာေတြ 


ျပန္ျပန္ဖတ္ၾကည္႔တယ္ 


ငါေတြတာေတာ႔ ေနာင္တ ဆုိတဲ႔ အကၡရာေတြ မ်ားတယ္


အစဥ္တက် အဆုံးသတ္ၾကည္႕တယ္


အရွဳံးအျမတ္ကေတာ႔


၀လုံးအထပ္ထပ္ပဲ


မုိက္ခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး 


ရုိင္းခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး 


ငါ႕ ဘ၀အကၡရာကုိက 


ဒီလုိပဲ စီလို႔ သီလုိ႕ေလ ဘ အစ ၀ အဆုံး 


အကၡရာေတြ က်ဳံး က်ဳံးေအာ္တယ္


ေနာက္တစ္ခါ  အကၡရာ ေတြ စီခ်မွ


စာမ်က္ႏွာေတြ လွေအာင္ ပေအာင္  ေရးဆြဲေတာ႔မယ္ 


ေရးဆြဲပါရေစ...။။.............။

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS