۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

သခင္မအတြက္ သစၥာပန္းေပ်ာ္ရႊင္မွဳကင္းမဲ႔တဲ႔
မဲ႔ျပဳံးတစ္ခ်က္ေၾကာင္႔
စစ္ပြဲတစ္ခုလုံၚဆုံးရွဳံး
အမုန္းမုိးကုိလက္ထုိးလုိ႔အန္
ငါရင္တစ္ခုလုံး ေနြခ်ည္းပဲ
ေမွ်ာ္လဲမလာ
ေပၚလဲမလာ
ေခၚလဲမၾကား
ေအာ္လဲမၾကား
ရူးသြပ္မွဳအပုိင္းစေတြ
ဦးညႊတ္မွဳအပုိင္းအစေတြနဲ႔
တည္ေဆာက္ခဲ႔တဲ႔ ဒီတစ္ေယာက္ဟာ
အရာမ၀င္တဲ႔ ရင္မွာ
ရာဇ၀င္တြင္ခဲ႔ျပီ
တူမေပ်ာ္ရေစ
သူေပ်ာ္ရင္ ေက်နပ္ခဲ႔တယ္
ယူက်ဳံးမရတဲ႔ ရင္မွာ
သူျပဳံးျပတာနဲ႔ ပဲ ေက်နပ္ခဲ႔တယ္
ငါပတ္၀န္းက်င္မွာ
နင္အရိပ္ေတြ
နင္႔အတိတ္ေတြနဲ႔ 
ေငးေမာကာ ေရာလုိ႔ေမႊျပီး
သစၥာပန္းေတြ ပ်ဳိးထားတယ္။
သခင္မငယ္ေရ
အျပင္ကပဲ ျမင္ရျမင္ရ
ဘ၀င္က်ေနမွာပါ
တည္႔တည္႔မတ္မတ္
သခင္မရဲ႔ အေျပာ
သခင္မရဲ႔ သေဘာ
သခင္မရဲ႔ မေနာ
ငါေဇာတစ္ခုလုံးကပ္ညိွတြယ္
လုိက္သြားလုိက္ပါ
ေခၚေဆာင္သူက သာေနတယ္
ေပ်ာ္ေအာင္ေတာ႔ထားလိမ္႔မယ္ထင္ရဲ႔
ငါ....
သစၥာပန္းေတြနဲ႔သာ
ငါေပ်ာ္ေအာင္ေနမွပါ
ငါေပ်ာ္ေအာင္ေနမွပါ
ငါေပ်ာ္ေအာင္ေနမွပါ
သခင္မငယ္ရယ္။

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS