۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

သမုိင္းစာမ်က္ႏွာေပၚက ဖန္ဆင္းရွင္


သမုိင္းစာမ်က္ႏွာေပၚက ဖန္ဆင္းရွင္
သူ႔ ေမြးဖြားကတည္းက
သူေမြးဖြားခဲ႔တာ ေမတၱာတရား
သူ႔ ေရြးထားကတည္းက
သူေရြးထားတာ သစၥာတရား
သူ႔ ျမင္ေစကတည္းက
သူျမင္ခဲ႔တာ ေလာကတလႊား
သူဥယ်ာဥ္ထဲမွာေတာ႔
အနာဂတ္အတြက္ ပန္းေတြေ၀လုိ႔ေပါ႔
သူေပးခဲ႔တဲ႔ခ်ပ္၀တ္ေတြနဲ႔
ရာခ်ီတဲ႔ႏွစ္ေတြကုိ ျဖတ္သန္းခဲ႔ၾကတယ္
သူေပးတဲ႔လက္နက္ေတြနဲ႔
ဆုိးသြမ္းတဲ႔ရန္ကုိ ၿဖဳိခြင္းခဲ႔ၾကတယ္
သူေပးတဲ႔ စည္းစနစ္ေတြနဲ႔
က်င္္႔ႀကံ ျဖန္႔ေ၀ ျပန္႔ေစခဲ႔တယ္
သူသာသနာ အတြက္
သူ၀ါသနာေတြ ထြက္ေစခဲ႔တယ္
အဲဒါ ငါတုိ႔ဆရာေတြရဲ႔ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြေပါ႔
သူအလုပ္ သူ႕အေျပာ
သူ႔မေနာကုိ တစ္ငုံေလာက္ေသာက္ၾကည္႔
ယုိစိမ္႔တဲ႔ ခ်ဳိၿမိန္မွဳေတြ ေတြ႔ရမယ္
သီလ သမာဓိ ပညာ
မင္းတုိ႔ႀကဳိက္တာ သုံးေဆာင္
အဖုိးေခ်ာင္တယ္
အလကားေတာ႕မဟုတ္
သူတုိ႔ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ
ခ်ဳိၿမိန္တဲ႔ အသီးရွိသလုိ
ခါးသီးတဲ႔ အဆိပ္ေတြ လည္းရွိမယ္
ဥယ်ာဥ္မွဳးကေတာ႕
ခ်ဳိၿမိိန္ ေမႊးႀကိဳင္ ရနံ႔လွဳိင္တဲ႔
အသီးအပြင္႔ကုိပဲ စုိက္ပ်ဳိးခဲ႔တာပါ
သူေလာင္းတဲ႔ အၿမိဳက္ေရေတြ
ငါတုုိ႔ႏွလုံးေသြးေတြနဲ႔ ေရာ
ထြက္က်လာမယ္႕ ကထာကုိက
ေယာနိေသာ မနသိကာရ အျပည္႔နဲ႔ေပါ႔
သူ႕အတြက္မငဲ႔
ငါတုိ႔အတြက္တဲ႔
နာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ဆရာေတြ
ကမၻာေတြ အလီလီေျပာင္း
ဆရာ႔ဂုဏ္အေပါင္းကုိ
ဤလက္ဆယ္ေခ်ာင္းကုိသေကၤတျပဳ
အဆူဆူေသာသူႏွင္႕
အတူတူထားၿပီး
စူးစုိက္ကာ ဦးခုိုက္ပါ၏။
ေစာေနေသြး(ေရဦး)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

သမုိင္းစာမ်က္ႏွာေပၚက ဖန္ဆင္းရွင္


သမုိင္းစာမ်က္ႏွာေပၚက ဖန္ဆင္းရွင္
သူ႔ ေမြးဖြားကတည္းက
သူေမြးဖြားခဲ႔တာ ေမတၱာတရား
သူ႔ ေရြးထားကတည္းက
သူေရြးထားတာ သစၥာတရား
သူ႔ ျမင္ေစကတည္းက
သူျမင္ခဲ႔တာ ေလာကတလႊား
သူဥယ်ာဥ္ထဲမွာေတာ႔
အနာဂတ္အတြက္ ပန္းေတြေ၀လုိ႔ေပါ႔
သူေပးခဲ႔တဲ႔ခ်ပ္၀တ္ေတြနဲ႔
ရာခ်ီတဲ႔ႏွစ္ေတြကုိ ျဖတ္သန္းခဲ႔ၾကတယ္
သူေပးတဲ႔လက္နက္ေတြနဲ႔
ဆုိးသြမ္းတဲ႔ရန္ကုိ ၿဖဳိခြင္းခဲ႔ၾကတယ္
သူေပးတဲ႔ စည္းစနစ္ေတြနဲ႔
က်င္္႔ႀကံ ျဖန္႔ေ၀ ျပန္႔ေစခဲ႔တယ္
သူသာသနာ အတြက္
သူ၀ါသနာေတြ ထြက္ေစခဲ႔တယ္
အဲဒါ ငါတုိ႔ဆရာေတြရဲ႔ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြေပါ႔
သူအလုပ္ သူ႕အေျပာ
သူ႔မေနာကုိ တစ္ငုံေလာက္ေသာက္ၾကည္႔
ယုိစိမ္႔တဲ႔ ခ်ဳိၿမိန္မွဳေတြ ေတြ႔ရမယ္
သီလ သမာဓိ ပညာ
မင္းတုိ႔ႀကဳိက္တာ သုံးေဆာင္
အဖုိးေခ်ာင္တယ္
အလကားေတာ႕မဟုတ္
သူတုိ႔ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ
ခ်ဳိၿမိန္တဲ႔ အသီးရွိသလုိ
ခါးသီးတဲ႔ အဆိပ္ေတြ လည္းရွိမယ္
ဥယ်ာဥ္မွဳးကေတာ႕
ခ်ဳိၿမိိန္ ေမႊးႀကိဳင္ ရနံ႔လွဳိင္တဲ႔
အသီးအပြင္႔ကုိပဲ စုိက္ပ်ဳိးခဲ႔တာပါ
သူေလာင္းတဲ႔ အၿမိဳက္ေရေတြ
ငါတုုိ႔ႏွလုံးေသြးေတြနဲ႔ ေရာ
ထြက္က်လာမယ္႕ ကထာကုိက
ေယာနိေသာ မနသိကာရ အျပည္႔နဲ႔ေပါ႔
သူ႕အတြက္မငဲ႔
ငါတုိ႔အတြက္တဲ႔
နာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ဆရာေတြ
ကမၻာေတြ အလီလီေျပာင္း
ဆရာ႔ဂုဏ္အေပါင္းကုိ
ဤလက္ဆယ္ေခ်ာင္းကုိသေကၤတျပဳ
အဆူဆူေသာသူႏွင္႕
အတူတူထားၿပီး
စူးစုိက္ကာ ဦးခုိုက္ပါ၏။
ေစာေနေသြး(ေရဦး)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS