۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

လြမ္းဆြတ္တိတ္ဆိတ္ ဗုဒၶပုံရိပ္

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ဖေရာင္းတုိင္

 
မင္းတုိ႕ဘ၀
 
အေမွာင္ေတြ မဖုံးလြမ္းေစဖုိ႕ 
 
ငါ႔ကိုထြန္းညွိပါ
 
မင္းတုိ႔ဘ၀တုိးတက္ေစဖုိ႔
 
ငါ႔အလင္းေရာင္နဲ႔ 
စာေတြက်က္ပါ

မပီျပင္၀ုိးတ၀ါးနဲ႔ 

ကုိးယုိးကားယားမျဖစ္ေစဖုိ႕

အရည္ေပ်ာ္ ကုန္ခမ္းမသြားခင္

မင္းတုိ႕ၾကဳိးစား

အခ်ိန္ေတြ တန္ဖုိးထားစမ္းပါ။

အပူေတြ အရည္ေပ်ာ္တာ 

မင္းတုိ႕အလင္းေပးဖုိ႕ပါ။
 
 
မီးစာကုန္ အရည္ခမ္း 

အလင္းတန္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္တဲ႔တစ္ေန႕

ပကတိအေမွာင္ေတြ 

ျပန္ဖုံးလႊမ္းလိမ္မယ္။

ပကတိအေမွာင္ကုိ 
 
 အသိညာဏ္ဆုိတဲ႔
 
အလင္းေရာင္နဲ႔ ထုိးေဖာက္
မင္းတုိ႕ ဘ၀ေနာက္ေကာက္မက်ေစနဲ႔။

ပူေလာင္မွဳေတြ ရွိေစဦးေတာ႔

တပည္႕မ်ား အသိညာဏ္ရေစဖုိ႔

အလင္းတန္းမ်ားေပးခဲ႔သူ

ဆရာဟူေသာ 

ဆရာအား

ဤေနရာမွ

အထူးတစုိက္  ဦးခိုက္ပါ၏။


..........
 
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS