۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

✍ အကၡရာဧည္႔ခန္း ✍
✍ အကၡရာဧည္႔ခန္း ✍

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋


ၾကင္နာမွဳအခ်ဳိ႔ ထည္႔ထားတဲ႔


ၾကဳတ္တစ္လုံးနဲ႔

ေၾကကြဲဖြယ္ ၾကယ္ေၾကြညအခ်ဳိ႔


က်ဳပ္ရင္ဘတ္ထဲမွာ


ခင္းက်င္းထားေပါ႔........
အင္အားမဲ႔ေနတဲ႔ အကၡရာေတြအတြက္


ႏွလုံးေသြး အစက္စက္ ယုိေစ


မ်က္ရည္ပ်ဳိေတြနဲ႔ ေရာစပ္လုိ႔


ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ ဆြဲထားတယ္......မဆန္းမျပား ခံစားမွဳတစ္ခု


တခမ္းတနား ျပဳစုလုိ႔


အမည္မထင္ အရာမေရာက္


ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာက္ေရွာက္မွဳေအာက္မွာ


ငါ႔ကဗ်ာေတြက


ေဆးေရာင္မွိန္တယ္.....အကၡရာစုိးတဲ႔ ဧည္႔ခန္းမွာ


ခပ္ရုိးရုိး ကဗ်ာအသုိးေတြက


ျမဳိက္ေလာင္ ေမွာင္မုိက္လုိ႔


ဝါသနာနဲ႔ ေဝဒနာ


ဒီေနရာမွာ မ်ဳိ႔ေစ႔ခ်


ေဆာင္းေတြ ေစာင္းလုိ႔


ေႏြေတြေရြ႔


ရာသီေတြ ဘယ္လုိေခြ႔ေခြ႔


ငါ႔ ဧည္႔ခန္းက အကၡရာေလးေတြက


ဆက္လက္ေျခြခ်ရင္း..........
....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS