۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

သမုိင္းတစ္ခု ထုဆစ္ျခင္းငယ္ရြယ္မွဳေတြ ႏုပ်ဳိခ်ိန္

လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္  အေတြး 

လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ အေရး

ေျမတစ္ခြင္မွာ ေ၀ဆာလုိ႕ 
ဇဋာျပင္မွာ ေ၀ဆာလုိ႕

အာရုံအလန္းေတြ စားသုံး 

စကားလုံးေတြကုိ က ရနံ႔သင္းတယ္ 

အလတ္စား လတ္ဆတ္မွဳ 

ခ်န္လွပ္မရေအာင္ 

အထားအသုိ တိက်တယ္ 

ဘာမထီသား လက္မေထာင္တယ္ 

လူမွဳ  စီးပြား  အိမ္ေထာင္ 

ေရးလုိ႕ရသမွ် အေရးေတြ 

အဆင္ေျပလုိ႕ 

အဆင္မေျပလုိ႕ 

စိတ္ဓာတ္က်တယ္ 

စိတ္ဓာတ္ၾကြတယ္

ရင္ဆုိင္တယ္ 

ယွဥ္ျပဳိင္တယ္ 

ဇရာေတြ ျပဳိလဲတာ 

ပ်ဳိျမစ္ျခင္းရဲ႕ နိဂုံးေလ 

ေျပာေျပာဆုိဆုိ  မရဏေျမမွာ

တိတ္ဆိတ္ေျမမွာ ပန္းေတြ ေ၀လုိ႕

ခ၀ါခ်လုိက္ပါ 

အဏၰ၀ါေလာက္ ရွိပါေစ 

ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ

ေကြးမဆန္႕ ဆန္႕မေကြး
ေဟာဒီ လက္ေတြ

အသံၾကားရုံနဲ႔   သံေ၀ဂ ရလုိက္ပါ 

ဆိတ္သုဥ္းမယ္႕ ေနာက္ဆုံး 

ေနာင္တ မရတဲ႔ 

သမုိင္းတစ္ခု ေတာ႕ ထုဆစ္ပါ 

ေနာင္သားေတြ အတြက္ 

စာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင္႕လွစ္ခဲ႔ပါ 

သမုိင္း တစ္ခုရဲ႔ စာမ်က္ႏွာမွာ 

လွေစ ပေစ ရေစ လုိ႕ပဲေပါ႕...။

။................။ေစာေနေသြး


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS