۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

လွည္႔စား

အၾကိမ္မ်ားမ်ားခံစားရလုိ႔


လွည္႔စားမွဳဆုိတာနားလည္ျပီ


ခ်စ္တယ္ဆုိတဲ႔စကား 


အျမစ္တြယ္ေအာင္ထားျပီးမွ


လွည္႔စားကာတည္႔ထည္႔


ရင္နာေအာင္သူလုပ္တယ္


တစိတ္တေဒသ


အတိတ္ေျမက 


အရိပ္ေတြကုိ


စိတ္ေလေနရဦးမလား


ရင္ခုံသံကုိ  ထည္႔စြက္


အမုန္းကုိ  အျပဳံးနဲ႔ ဆင္


က်ရွုံးသူကုိလမ္းခြဲ


ဒါကုိ 


ငါက


၀မ္းနည္းေနရမွာလား


တဖက္လူကုိ


မတြက္ကူပဲ


အရုိးစြဲ မာယာနဲ႔လွည္႔စား


ငါကုိက မွားတာပါ


ဘယ္သူကုိမွ အျပစ္မယူပါဘူး


ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိပဲလွည္႔စားလုိ႔

အရွုံးကုိ အျပဳးံနဲ႔ဖိအဆုံးအထိ 


လွည္႔စားကာ ေနသြားပါမယ္ခ်စ္သူ။


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS