۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

အင္အားရွိေစ

 
 
 
အင္အားရွိေစ
☸☸☸☸☸☸☸

✡ အတြင္းနဲ႔ အျပင္ ျပင္ဆင္လုိ႔

✡ ဝန္းက်င္းကုိ သတိထား

✡ ေတာက္တစ္ခ်က္မွ မေခါက္နဲ႔

✡ ဖေႏွာင္႔တစ္ခ်က္မွ မေဆာင္႔နဲ႔

✡ ေအးေဆးေနလုိ႔ေတာ႔မရဘူးေနာ္

✡ ခါးသီးတဲ႔သတင္းနဲ႔

✡ နားျငီးေနလုိ႔လဲမျပီးဘူးေလ

✡ ဒါ ငါတုိ႔ ေျမ

✡ ဒါငါတုိ႔ေရ

✡ အရာအားလုံး အင္နဲ႔အားနဲ႔

✡ အရာအားလုံးစည္းလုံးဖုိ႔ေတာ႔လုိေနျပီ

✡ ဘာသာနဲ သာသနာ

✡ ခြဲျခားျခင္းထက္

✡ ခြဲျခမ္းျခင္းေတြက အရမ္းရင္နာဖုိ႔ေကာင္းေနတယ္


✡ မဆုိင္သလုိေန

✡ မဆုိင္သလုိက်င္႔

✡ အမ်ဳိးမေကာင္းတဲ႔ ဘူးခါးေဆ႔ေတြေရ


✡ ဒင္းတုိ႔ အဆင္းစုိစုိေတြ

✡ ရင္းလုိ႔ျဖဳတ္ပစ္ခ်င္တယ္

✡ ေျပာရင္းနဲ႔ ေဒါသထြက္

✡ ေအာခ်ေလာက္တဲ႔ ျပကြက္ေတြမ်ား

✡ အစီစဥ္မ်ားခ်လုပ္ေနေရာ႔သလား

✡ အသင္တုိ႔ရဲ႔အင္အားန႔ဲ

✡ သခင္အနားေနျပီ ဘုရင္လုပ္ခ်င္ေနသလား

✡ ဘာသာကုိေစာ္ကား

✡ လူမ်ဳိးကုိေစာ္ကား

✡ ေမာ္ၾကြားစရာလူအလည္မွာ

✡ ဘာေတြက ဂုဏ္ရေနလုိ႔လဲ

✡ သူအရိပ္နဲ႔ သူစိတ္ကုိ မသိလုိ႔မဟုတ္ဘူး

✡ အတိတ္ေတြေမ႔ျပီး အဆိပ္ေတြေပးမွာလဲသိခဲ႔တယ္

✡ ငါတုိ႔ေတြ

✡ ငါတုိ႔တေတြ

✡ ေတြေဝေနၾကမွာလား

✡ ေဆြသဟာတုိ႔ေရ

✡ ေရနဲ႔ေျမ

✡ ေျမနဲ႔ေရ

✡ အတူေနဆုိေပမယ္႔ အမူေတြကမလွဘူးေဟ႔

✡ ခ်ဆုိခ်

✡ ထဆုိထ

✡ ငါတုိ႔ ဘဝဆုိတာ

✡ ငါတုိ႔ လူမ်ဳိး

✡ ငါတုိ႔ ဘာသာ

✡ ငါတုိ႔သာသနာနဲ႔ထုဆစ္ထားတယ္

✡ အားအင္သုံးျပီး

✡ အင္အားထည္႔

✡ ငါတုိ႔ အားလုံးအတြက္

✡ ငါတုိ႔ စားသုံးရမယ္

✍ ေစာေနေသြး ✍

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 စာဖတ္သူ အျမင္ေလးေတြေရးသားပါ:

Post a Comment