۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

သိတတ္ေသာ သတၱိရွိသူသုိ႔သူတစ္မင္း ငါတစ္မင္း 

ရင္ဘတ္အတြင္း ၀ပ္ဆင္းလာၾကလုိ႔ 

စြဲလာတဲ႔ စိတ္ေၾကာင္႔ 

ဆြဲစိတ္မွဳ႔ စစ္ပြဲေတြ 

ျပည္သူေတြမ်က္ရည္ထဲ 

ငါတုိ႔/မင္းတုိ႔ေတြ ဆင္ႏႊဲေနၾကတယ္မလား?

၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမ်ား

အုိးအိမ္နဲ႔ စုိးရိမ္မွဳမ်ား

အက်ဳိးမလွတဲ႔ ရလာဒ္

ကုိယ္႔တုိင္းျပည္ ကုိယ္႔လူမ်ဳိး

မ်က္ရည္မုိးေတြနဲ႔ 

ဆုိးက်ဳိးေတြပဲေပးမွာလား?

 သတၱိဆုိတာ သိတတ္ျပီး  

ၾကည္႔တတ္မွသတၱိေခၚတယ္ 

အမ်ားမလုိခ်င္တဲ႔ လုပ္ရပ္ 

လုပ္ဇာတ္လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္

အဟုတ္မွတ္လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ 

မ်က္ရည္ၾကီးငယ္က်ဖုိ႔အတြက္ 

ေခြ်းေတြ ေသြးေတြ အလဟႆျဖစ္ေစမလား?

သင္႔တခန္းရပ္ဇာတ္အက

ငုိပြဲလြမ္းပြဲသာ ဆင္ႏႊဲမွာလား 


သမုိင္းဆုိတာ ရုိင္းလဲက်န္မွာပဲ 

စဥ္းစားၾက 

အက်ဥ္းက်ေနတဲ႔ စိတ္ကုိဖြင္႔ 

တေလာကလုံးကုိ ဆြင္႔လုိက္ပါ

အသိနဲ႔ အတတ္ျပည္႔စုုံျပီး

သတၱိရွိသူျဖစ္လာမွာပါ 


..........


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶
¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
¶¶¶¶__¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
¶¶¶¶¶__¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 စာဖတ္သူ အျမင္ေလးေတြေရးသားပါ:

Post a Comment