۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

ဗီရဏီ


ရႊင္ရႊင္ျပဳံးျပဳံး
 
  မ်က္လုံးမ်က္ခြက္

 
လေရာင္စက္သုိ႕

 
 နားရြက္ျဖန္႕ကား

 
ညြန္႔ညြန္႕ထြားမွ်

 
 ေမးပါးသြယ္သြယ္


အာစပ္၀င္းေရႊ

 
 ေခ်လည္းမေျပာက္ 

 
ၾကန္ေလ်က္ႏွာေယာင္


မ်က္ေတာင္ေကာ႕ျမဴး 

 
 နဖူးျပင္လွ

 
ရင္၀လည္းေမာက္ 


 ဘိတ္ဘိတ္ေတာက္မွ်

 
ေျပာက္ေျပာက္စြန္းစြန္း


ေဆးထင္းပန္းသုိ႕


လက္သန္းလက္ေခ်ာင္း
ရုိးေပ်ာင္းႏုႏု 

 
ပီစြာထုလည္း

 
ရုပ္တုမရ 

 
ျမျမ၀ါ၀ါ 

 
သျပာသြယ္သြယ္ 

 
ေဘာ္မ်ားလယ္တြင္ 

 
တင္႔တယ္ဆင္းစံ

 
ထြန္း၀င္းလွ်ံမွ်

 
ငယ္သံတြတ္တြတ္ 

 
စုလည္းလြတ္လွ်က္ 

 
ရုပ္ဓာတ္ပုံညီ ဗီရဏီ(အင္း၀ေခာတ္ ရွင္အဂၢသာမိ၏ ဘုံခန္းပ်ဳိ႕  ဗီရဏီ နတ္သၼီး၏အလွဖြဲ႕)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 စာဖတ္သူ အျမင္ေလးေတြေရးသားပါ:

Post a Comment