۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

အလင္းျဖင္႔ရွင္သန္ျခင္းႏွမ ယေသာ္

အေပ်ာ္တပုိက္   အမုိက္တုိက္ႏွင္႕

ငါးစုံကာမ ကိေလသကုိ

ပယ္ခြာဆုိက္ျမန္း  အျမဳိက္နန္းသုိ႕

ေလွ်ာက္လွမ္းငါ႕မွာ  

သံသရာ ကၽြတ္ခမ္း 

ခ်မ္းသာလမ္းတည္း။


သေခ်ၤေလးခု  

ပါရမီစုႏွင္႕

ျဖည္႕စြက္ခဲ႔ရာ 

ႏွဳိးစက္ပါ၍

သားေတာ္ရာဟု  

တားေဖၚျပဳလည္း

မ်က္ရည္မထြက္ 

ဗလာလက္ျဖင္႕

ၾကမ္းတမ္း ခရီးလမ္း 
ငါေလွ်ာက္လွမ္းအံ႕ ။


သုဒ္ေဓာဒနာ  အေမမာႏွင္႕
ေဆြမ်ဳိးညာတိ  

ရာေထာင္ရွိလည္း

ေပ်ာ္ေသာ္ မထုိက္

နိမိတ္ပုိက္၍
ဆုိက္ေရာက္သည္မွာ

ဤခ်ိန္ခါတည္း။


ႏွမ ယေသာ္
အပုိင္းပုိင္းျပတ္  

စိတ္ကုိ ျဖတ္၍

ရမၻ  သုဘ  သုရမၻႏွင္႔

စည္းစိမ္အစု ပယ္ခြာျပဳ၏


ဆႏၵအမတ္  က႑က ႏွင္႕

ရဥၥနာ ျမစ္နီး  အမုိက္မီးကုိ 
ပယ္ခြါစြန္႔ထုတ္  

တရားထုတ္အံ႔။


ကုိယ္၏ အက်င္႕ ကုိယ္တုိင္က်င္႕၍
ပါရမီ ညာဏ္ထူး  တရားဦးကုိ 


ပဥၥ၀ဂၢါ  ေဟာေဖာ္ျပသည္

ဓမၼစကၠ မည္တြင္ၾက၏။

ေလာကမုိက္ေမွာင္ 

အလင္းေရာင္ကုိ

ကုိယ္၌ျဖည္႔ထား  သတၱ၀ါ အမ်ားအား

ထိေစ ျမင္ေစ ၾကားသိေစ ဟု

ေဟာေဖၚထုတ္ၾကား  

ျမတ္ဘုရားဟု

မ်က္စိ နားႏွာ သံေ၀ထားကာ 

သစၥာေလးခု ျမြက္ဆုိျပဳ၏။


နတ္လူသုံးတစ္

အလင္းခ်စ္၍

အေမွာင္မပူး ျမဳိက္ထူးကုိရွာ

အလင္းကမၻာမွာ  အလင္းရွာၾက

အလင္းသားမ်ား

အလင္းစကားျဖင္႕

အလင္းတံခါးမ်ားဖြင္႕လွစ္ခဲ႔ျပီ

......


အလင္းတံခါးမ်ားပြင္႕ေစခဲ႔ျပီေလ......။။...........။(မွတ္ခ်က္ အကယ္၍  အျပစ္ပါေသာ စကားမ်ားပါလွ်င္ ျပဳျပင္ေပးၾကရန္)
ေစာေနေသြး 


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 စာဖတ္သူ အျမင္ေလးေတြေရးသားပါ:

Post a Comment