۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

ဗုိင္းရပ္ ကေ၀ပ်ဳိ

အိပ္ပ်က္ညေတြကအဆိပ္တက္လွတယ္အိပ္မေပ်ာ္ ၀ုိးတ၀ါးကေ၀ပ်ဳိတုိ႔ကတဲ႔ည၀ုိင္တစ္ခြက္ ၀ွက္ေသာက္တုိင္းကႏုတ္ေတြသီထားကေ၀ပ်ဳိတစ္ပါးငါ႔အပါးမွာ ခ.စားတယ္တုိးတုိးညွင္းညွင္း ထုိးသြင္းလုိက္တဲ႔ေလညွင္းေတြသာသာယာယာ ဘယ္မခြါဆုိတဲ မာယာေတြငါမေမ႔နုိင္ဘူး ကေ၀ပ်ဳိရယ္ငါအသဲကုိ  select  စြဲတြယ္တာ စြဲညိမွ  Delete ျပစ္တယ္ငါ႔ကိုငါ   Format ခ်ျပီးသားပါမင္းၾကဳိက္တာထည္႔မင္းဘ၀အတြက္ဆုိရင္ေပါ႕1500 MB အျပည္႔ရိွတယ္ငါ႔အပါးက ခြါသြားမယ္ဆုိရင္ေတာ႔

ငါ႔အတြက္  virus တစ္ေကာင္ေတာ႔ထားခဲ႔ေနာ္


အမွတ္တရျဖစ္ေနေအာင္လုိ႔ေနာ္ ကေ၀ပ်ဳိေရ။

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS